De ALV

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de algemene ledenvergadering (ALV).

Elk lid kan meepraten op de ALV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De ALV kan gevraagd en ongevraagd verzoeken tot wijziging van de pensioenregeling indienen bij het bestuur van SPD. De ALV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Je kunt vooraf onderwerpen aandragen
Wil je een vraag of een onderwerp op de ledenvergadering bespreken? Dat kan. Als lid kun je het bestuur vragen een (extra) ALV te organiseren. Zo’n verzoek moet dan wel door minimaal honderd stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondertekend.

Wat doen we verder op de ALV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

De vorige ALV was op 26 maart 2019 in Houten bij de KNMvD.

Hier vindt u de stukken van de ALV