De effecten van het coronavirus op uw pensioen

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor een bijzondere situatie die ons allemaal raakt. Wij houden u via de website zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het effect op uw pensioen bij SPD.

Wat betekent het voor u?

 • Bent u met pensioen?
  Het coronavirus zorgt voor veel onrust. Misschien denkt u dat mogelijk ook uw pensioenuitkering in de knel komt. Die zorg willen we graag wegnemen. Uw maandelijkse uitkering gaat gewoon door. U krijgt uw pensioenuitkering op de datum zoals u kunt lezen bij Betaaldata pensioenuitkeringen 2020 (pdf). Zowel financieel als organisatorisch is SPD sterk genoeg om de schok die corona veroorzaakt, op te vangen. Natuurlijk raakt de klap op de financiële markten ook ons, maar er is genoeg geld in kas voor de maandelijkse uitkeringen.
 • Bent u praktiserend dierenarts?
  We hebben de afgelopen maanden de vinger aan de pols gehouden over de mogelijke financiële uitdagingen bij de praktiserende dierenartsen. De gevolgen van de corona crisis blijken gelukkig mee te vallen tot dusver. Volgens de wet zijn wij, als beroepspensioenfonds, verplicht om pensioenpremie te innen bij de actieve deelnemers. Dit blijven we dus doen zoals u van ons gewend bent.

Wij bewaken een goede pensioenuitvoering

 • Administratie
  Onze administratieve processen zijn extra geborgd en schokbestendig ingericht. Het grootste deel verloopt volledig automatisch. De medewerkers kunnen goed vanuit huis werken.
 • Dagelijkse monitoring
  Om de financiële gevolgen te bewaken monitort SPD de situatie dagelijks. Regelmatig overlegt zij met diverse partijen om de laatste ontwikkelingen op de financiële markten te bespreken en zo nodig maatregelen te nemen.