Bestuur

De kandidaatleden van het bestuur van SPD worden voorgedragen door de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD). Het bestuur van SPD bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, allen dierenartsen of gepensioneerde dierenartsen. 1 kandidaat is voorgedragen door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Dit zijn de belangrijkste taken van het bestuur:

  • het vaststellen van het beleid van het pensioenfonds
  • toezicht houden op de uitvoering daarvan

Daarbij wordt het bestuur ondersteund door de actuaris, de accountant en de administrateur.

Zoals over de samenstelling, taken en benoeming, vindt u in onze statuten.

Het bestuur bestaat uit deze personen:

Bestuurslid In functie vanaf Aftredend per
De heer IJ.R. de Vries (secretaris) 17 januari 2011 31-12-2021 (3e termijn)
De heer M. Smit (voorzitter) 2 januari 2012 31-12-2022 (3e termijn)
Mevrouw A.C.M. van Heuven - van Kats 2 januari 2012 31-12-2022 (3e termijn)
Mevrouw L.A.M. Stark (namens KNMvD) 2 januari 2012 31-12-2022 (3e termijn)
De heer J.A.M. van Gils 31 maart 2015 31-12-2022 (2e termijn)
De heer P.C. Knijff 4 januari 2017 31 december 2020 (1e termijn)