Dierenartsen kiezen voor hogere pensioenpremie

Dierenartsen hebben gekozen voor een hogere pensioenpremie.

Waarom?
We stonden voor deze keuze omdat ons pensioen door een aanhoudende lage rente en de gewijzigde regels van de overheid steeds duurder is geworden. Pensioen is de optelsom van de ingelegde premies, de beleggingsrendementen en van de risico’s die we in het fonds delen. Pensioen is duurder geworden. Hoe kan dat? Dit komt door de lage rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Met de ‘rekenrente’ die pensioenfondsen moeten gebruiken berekent SPD hoeveel pensioen het kan toezeggen voor de premie die dierenartsen betalen. Door de lage rente mag het fonds niet meer zoveel pensioen toezeggen als in het verleden gebruikelijk was. Daarnaast moeten we voor de beleggingen met minder opbrengst rekenen dan we tot nu toe mochten. Ook telt mee dat we gemiddeld langer leven. Het levenslang pensioen duurt langer. Een positief punt is dat we gemiddeld ouder worden, een nadeel is dat hierdoor meer pensioen moet worden gereserveerd.

Ons pensioen op peil houden
Doordat we vanaf 2021 meer geld opzij zetten houden we ons pensioen op peil. De pensioenpremie was niet meer voldoende voor een goed basispensioen later. Daarom stelden we voor de premie te verhogen. De leden van DPD lieten via het referendum van zich horen. Zo zorgen we als beroepsgroep samen voor een goed pensioen. De premieverhoging zorgt ervoor dat u hetzelfde pensioen blijft opbouwen als u gewend bent. Ook het partnerpensioen verandert niet.

Wat wordt uw premie straks?
Voor inzicht in wat dit in uw situatie specifiek betekent, ziet u hier de oude premiestaffels en de nieuwe premiestaffels. Uw premie voor 2021 wordt berekend op basis van de leeftijd die u op 1 januari 2021 heeft.

Premie berekenen in 2021

Premiestaffel 2020 en 2021 vergelijken
Leeftijdsklasse Premiepercentage 2020 Premiepercentage 2021
20-24 10,3% 18,1%
25-29 11,9% 19,9%
30-34 13,5% 21,8%
35-39 15,6% 23,9%
40-44 17,9% 26,1%
45-49 20,6% 28,3%
50-54 23,9% 30,5%
55-59 27,5% 32,6%
60-64 31,5% 34,7%

Vragen over deze keuze

Met de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken berekent SPD hoeveel pensioen het kan toezeggen voor de premie die dierenartsen betalen. Door de lage rente mag het fonds niet meer zoveel pensioen toezeggen als in het verleden.

Kabinet, werkgevers en vakbonden maakten in het pensioenakkoord afspraken over een nieuw pensioensysteem. Dat systeem is minder gevoelig voor de rente. Maar omdat pensioenfondsen pas tussen 2024 en 2026 overstappen op het nieuwe systeem gelden nu nog de oude regels. Tot die tijd moet SPD het pensioen dat u op uw UPO ziet, berekenen op basis van die oude regels.

Hoe langer de tijd is tussen 2021 en uw pensioendatum, des te groter is het effect op de hoogte van uw pensioen. Jonge deelnemers bouwen dus veel minder pensioen op wanneer ze de oude premie blijven betalen. Het geld dat zij inleggen kan immers voor hun pensioendatum nog lang rendement opleveren. Minder geld inleggen zorgt dan voor een groter effect. Voor oudere deelnemers is de tijd om rendement te halen over de inleg korter. Zij kregen binnen SPD dit rendement over hun inleg al jaren. De laatste jaren voor pensionering draagt hun pensioenpremie minder bij aan de opbouw dan in de jaren ervoor.

Keuze 2021