SPD staat voor een keuze

Tijd om een keuze te maken

Waarom nu?
We staan nu voor deze keuze omdat ons pensioen door een aanhoudende lage rente en de gewijzigde regels van de overheid steeds duurder is geworden. Pensioen is de optelsom van de ingelegde premies, de beleggingsrendementen en van de risico’s die we in het fonds delen. Pensioen is duurder geworden. Hoe kan dat? Dit komt door de lage rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Met de ‘rekenrente’ die pensioenfondsen moeten gebruiken berekent SPD hoeveel pensioen het kan toezeggen voor de premie die dierenartsen betalen. Door de lage rente mag het fonds niet meer zoveel pensioen toezeggen als in het verleden gebruikelijk was. Daarnaast moeten we voor de beleggingen met minder opbrengst rekenen dan we tot nu toe mochten. Ook telt mee dat we gemiddeld langer leven. Het levenslang pensioen duurt langer. Een positief punt is dat we gemiddeld ouder worden, een nadeel is dat hierdoor meer pensioen moet worden gereserveerd.

Ons pensioen op peil houden
Gaan we vanaf 2021 meer geld opzij zetten om ons pensioen op peil te houden? De pensioenpremie is niet meer voldoende voor een goed basispensioen later. Daarom stellen we voor de premie te verhogen. Het is belangrijk dat alle leden van DPD van zich laten horen. Zo kunnen we ook de komende jaren als beroepsgroep samen zorgen voor een goed pensioen.

Wat gaat u aan pensioen opbouwen?
Bekijk de rekenvoorbeelden. U ziet de mogelijke opbouw de komende 5 jaar met de nieuwe premie. Wilt u hetzelfde basispensioen blijven opbouwen? Dan ziet u welke premie nodig is om de huidige opbouw te handhaven.

SPD kwartaalcijfers

Voorbeeld: Bas is 35 jaar en verdient ongeveer € 45.000. Met de huidige premie bouwt hij in 5 jaar € 2.163 aan pensioen op. Dat krijgt hij vanaf zijn 65e elk jaar aan pensioen zolang hij leeft. Wil Bas in de nieuwe situatie ditzelfde bedrag opbouwen? Dan moet hij € 1.803 aan premie per kwartaal gaan betalen. Kiest Bas ervoor om de huidige premie van €1.203 per kwartaal te willen blijven betalen, dan krijgt hij straks nog maar € 1.444 aan pensioen uitgekeerd. Het pensioen voor zijn vrouw Barbara zal daardoor ook lager uitvallen mocht Bas er niet meer zijn straks. Waar kies je voor, Bas?

Wat betekent de keuze voor uw pensioen ?
Kiezen we er nu met elkaar voor om hetzelfde pensioen op te blijven bouwen als we nu gewend zijn? Dan gaan we vanaf 2021 meer premie betalen.

Kiezen we er voor om minder pensioen op te bouwen? Dan blijft de pensioenpremie de komende 5 jaar op het niveau dat u nu gewend bent. Let op, want dan bouwt u ook minder partnerpensioen op. Het bedrag dat u of uw partner na pensioneren levenslang krijgt is dan lager. Het partnerpensioen in geval van uw overlijden voor de pensioendatum is eveneens lager.

Hoe langer de tijd is tussen 2021 en uw pensioendatum, des te groter is het effect op de hoogte van uw pensioen. Jonge deelnemers bouwen dus veel minder pensioen op wanneer ze oude premie blijven betalen. Het geld dat zij inleggen kan immers voor hun pensioendatum nog lang rendement opleveren. Minder geld inleggen zorgt dan voor een groter effect. Voor oudere deelnemers is de tijd om rendement te halen over de inleg korter. Zij kregen binnen SPD dit rendement al jaren over hun inleg. De laatste jaren voor pensionering draagt hun pensioenpremie minder bij aan de opbouw dan in de jaren ervoor.

Wat wordt uw premie straks?
Voor beter inzicht in wat dit in uw situatie specifiek betekent, ziet u hier de voorlopige nieuwe premiestaffels. Let wel op het volgende:

  • Deze staffels zijn onder voorbehoud en aan deze publicatie zijn geen rechten te ontlenen. Het bestuur stelt de staffels eind 2020 vast. U krijgt hierover bericht via onze nieuwsbrief en website.
  • We kunnen uw definitieve premie pas berekenen nadat ook de franchise voor 2021 bekend is. De franchise is het deel waar u géén pensioen over opbouwt. Hier krijgt u AOW voor. U betaalt over dat deel geen premie.
  • Uw premie voor 2021 wordt berekend o.b.v. de leeftijd die u op 1 januari 2021 heeft.
  • Gebruik voor een globale berekening het bedrag op uw premienota (te vinden in MijnPensioen) en vermenigvuldig dit met de stijging die bij uw levensjaar hoort op 1 januari 2021. Let op; als u per 1 januari 2021 in een nieuwe leeftijdscategorie valt, dan stijgt uw verwachte premie extra.
  • Lees meer informatie over het berekenen van uw premie.

Een voorbeeld: Peter is op 1 januari 2021 42 jaar, werkt fulltime en verdient € 60.000 per jaar. Peter betaalt nu elk kwartaal € 2.021 aan premie. Vanaf 2021 wordt dit € 2.021 + 46% = € 2.948 per kwartaal.

Leeftijd Nieuw premie percentage Huidige premie percentage Premie stijging
 20 tot 25 jaar 18,10% 10,30% +76%
 25 tot 30 jaar 19,90% 11,90% +67%
 30 tot 35 jaar 21,80%  13,50% +61%
 35 tot 40 jaar 23,90% 15,60% +53%
 40 tot 45 jaar 26,10%  17,90% +46%
 45 tot 50 jaar 28,30% 20,60% +37%
 50 tot 55 jaar 30,50%  23,90% +28%
 55 tot 60 jaar 32,60% 27,50% +19%
 60 tot 65 jaar 34,70% 31,50% +10%

Vragen over deze keuze

Met de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken berekent SPD hoeveel pensioen het kan toezeggen voor de premie die dierenartsen betalen. Door de lage rente mag het fonds niet meer zoveel pensioen toezeggen als in het verleden.

We hebben 2 keuzes: de opbouw hetzelfde houden en dus meer premie betalen. Of de opbouw van ons basispensioen verlagen en dezelfde premie als nu blijven betalen. Het pensioen dat dierenartsen over hun hele werkzame leven bereiken is dan aanzienlijk lager. Hoe langer de tijd is tussen 2021 en uw pensioendatum, des te groter is het effect op de hoogte van uw pensioen. Jonge deelnemers bouwen dus veel minder pensioen op wanneer ze minder premie gaan betalen. Het geld dat zij inleggen kan immers voor hun pensioendatum nog lang rendement opleveren. Minder geld inleggen zorgt dan voor een groter effect.

We lieten 4 rekenvoorbeelden zien. Hoeveel u, in uw persoonlijke situatie, ‘netto’ meer gaat betalen, blijft ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat u de pensioenpremie die u zelf betaalt, elk jaar kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Bent u in loondienst? Dan betaalt uw werkgever doorgaans 2/3 deel van uw pensioenpremie (dat deel kunt u niet aftrekken van uw inkomstenbelasting).

Verhogen we de premie uiteindelijk niet? Dan heeft dit ook zeker gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Als we niets doen, blijft de premie gelijk en bouwt iedere dierenarts minder pensioen op voor later.

De Algemene Vergadering (AV) van DPD heeft op 19 oktober bepaald welk voorstel we voorleggen aan de leden. Bent u lid van DPD op peildatum 19 oktober? Dan krijgt u een uitnodiging voor het referendum. U kunt uw stem uitbrengen over de vraag of u meer premie wilt betalen om zo het pensioen te blijven opbouwen dat u gewend bent. U kunt tot woensdag 11 november 2020 stemmen over dit voorstel.

Kabinet, werkgevers en vakbonden maakten in het pensioenakkoord afspraken over een nieuw pensioensysteem. Dat systeem is minder gevoelig voor de rente. Maar omdat pensioenfondsen pas tussen 2024 en 2026 overstappen op het nieuwe systeem gelden nu nog de oude regels. Tot die tijd moet SPD het pensioen dat u op uw UPO ziet, berekenen op basis van die oude regels.

Keuze 2021