Algemene ledenvergadering 11 november 2014

De Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) heeft op dinsdag 11 november 2014 van 20.00 - 22.00 uur haar algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in Houten (KNMvD). De uitnodiging, de agenda en overige stukken vindt u bij de downloads.