20150120 SPD en DPD samen één website

Op de website van SPD is sinds kort ook alle informatie van DPD te vinden!

Dit is makkelijk voor de bezoeker. Hij kiest nu op de gezamenlijke homepage voor informatie over de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen(DPD) of over zijn pensioenregeling. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD).

In het onderdeel SPD op deze website leest u alles over de details van de pensioenregeling en vindt u de formulieren.

In het onderdeel DPD leest u meer over het lidmaatschap en de algemene ledenvergadering (ALV). Ook het formulier om snel en makkelijk lid te worden van DPD vindt u daar.

Tot voor kort had DPD een eigen website. Door beide websites te combineren zijn we als 'Dierenartspensioen' vindbaarder. Daarnaast kunnen we zo duidelijker laten weten wat de taken zijn van SPD en DPD. Ook wordt het hierdoor makkelijker om lid te worden van DPD.