Integriteitsbeleid vastgesteld

Het pensioenfonds voor Dierenartsen heeft zijn integriteitsbeleid vastgesteld. U kunt het nu van deze site downloaden of lezen.

In dit beleid legt het fonds vast hoe zijn bestuurders (en alle belangrijke partijen waar het mee werkt) voldoen aan maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen, aan de specifieke waarden en normen die aan een pensioenfonds worden gesteld en aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bent u benieuwd hoe SPD deze regels naleeft? Lees dan het Integriteitsbeleid.