Grotere rol voor praktijkhouder in pensioencommunicatie

Als praktijkhouder heeft u een rol bij het vergroten van pensioenbewustzijn van uw medewerkers. SPD helpt u bij het vervullen van die rol. Juist doordat u als praktijkhouder zo dicht bij de deelnemers staat en zelf ook deelnemer bent bij SPD is die rol voor u weggelegd.

Informatie voor nieuwe medewerker
Op de website vindt uw medewerker vanaf 1 juli informatie over de pensioenregeling van SPD 'in 5 minuten'. Dit is Pensioen 1-2-3. De basisinformatie krijgt uw medewerker in laag 1. Nieuwe medewerkers krijgen van SPD na 1 juli 2016 laag 1 op papier in plaats van de startbrief. Meer informatie vindt de medewerker op de website in laag 2. Zoekt uw medewerker wat er precies is geregeld, dan kan zij/hij dat vinden in de reglementen in laag 3 op de website.

Uw rol als praktijkhouder
Breng tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek met uw medewerker Pensioen 1-2-3 onder de aandacht. Pensioen is immers een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Print laag 1 uit en neem de informatie door met uw medewerker.

Download checklists
SPD heeft 2 checklists gemaakt:

  • Checklist in dienst
    Als hulpmiddel bij arbeidsvoorwaardengesprek en het bespreken van laag 1 uit Pensioen 1-2-3.
  • Checklist in actie
    Dit is een overzicht van momenten waarop de deelnemer in actie moet komen voor zijn pensioen. En waar u als praktijkhouder de medewerker op kan attenderen.