Moeten we uw pensioen verlagen?

Ons pensioenfonds was deze week in het nieuws. Kranten berichtten dat SPD één van de fondsen is die volgend jaar mogelijk de pensioenen moet verlagen.

Hoe staat SPD er financieel voor?
Onze dekkingsgraad is nog steeds te laag en is de afgelopen maanden gedaald. Dat komt mede door de onrustige situatie op de financiële markten, maar voor een groot deel door de voortdurende lage rente. Door de lage rente zijn de verplichtingen sneller gestegen dan het pensioenvermogen. Het beleggen van ons pensioengeld levert rendement op. Het vermogen van het pensioenfonds is de voorgaande jaren sterk gestegen. Maar dat is niet genoeg om het effect van de lage rente te compenseren.

Herstelplan
SPD heeft reeds een herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank omdat de dekkingsgraad al enige tijd te laag is. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om uitbetaling van de pensioenen ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Verlagen van de pensioenen was begin dit jaar geen noodzakelijke maatregel in dit plan.

Wat als de financiële situatie niet verbetert?
Dat maakt de kans groter dat ook SPD in 2017 de pensioenen moet verlagen. Zowel de uitkeringen van de pensioengerechtigden als de aanspraken van de actieve en gewezen deelnemers worden dan verlaagd. De hoogte van de dekkingsgraad van SPD op 31 december 2016 is doorslaggevend bij de vraag of het noodzakelijk is de pensioenen te verlagen. Na de zomer zal het bestuur al een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke consequenties op basis van de dan bekende cijfers. Het bestuur maakt begin 2017 een nieuw herstelplan. In het eerste kwartaal van 2017 kan worden besloten of verlaging van de pensioenen in 2017 noodzakelijk is.

We houden u op de hoogte
SPD publiceert rond de 15e van elke maand de actuele beleidsdekkingsgraad op de website. Lees hier meer over de rol van de rente. Via nieuwsberichten zullen we u berichten als er voor u belangrijke ontwikkelingen binnen ons fonds zijn.