Kleine veranderingen in pensioenreglement

Het bestuur van SPD heeft in de vergadering van september 2016 een aantal (vooral tekstuele) wijzigingen in het pensioenreglement doorgevoerd en vastgesteld. Lees hier het complete reglement. Onderaan dit nieuwsbericht hebben we de artikelen aangegeven waarin verduidelijkingen zijn aangebracht.

Reglement arbeidsongeschiktheid
Ook is er een apart reglement arbeidsongeschiktheid (AO-reglement) opgesteld. Hierin zijn duidelijke proces- en procedureafspraken vastgelegd, zodat een deelnemer beter weet wat hij kan verwachten bij arbeidsongeschiktheid. Het AO-reglement kent een versie vóór 1 januari 2015 en een na 1 januari 2015. Hier kunt u deze AO-reglementen lezen.

Veranderde paragrafen in het pensioenreglement

Artikel omschrijving
7.6 e verduidelijking partnerpensioen bij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
9.4 b aanpassing voorwaarden bij vrijwillige voortzetting
11.5 verduidelijking tekst beëindiging premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
11.6 a aanpassing pensioengrondslag bij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
11.8 verduidelijking bij wijziging percentage arbeidsongeschiktheid
11.9 verwijzing naar AO-reglement
12.9 verduidelijking berekeningswijze bij echtscheiding
14.2 toevoegen fiscale toets bij vervroeging
16.4 verduidelijking vervroeging voor arbeidsongeschikte deelnemers