Geen verlaging pensioenen SPD

Tijdens de ALV van 15 november maakte voorzitter Hans Smit bekend dat SPD hoogstwaarschijnlijk de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen.

"Op dit moment ligt de actuele dekkingsgraad boven de kritische dekkingsgraad, de grens die aan het einde van het jaar bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. En is de verwachting dat dat ook zo blijft."

Volgens het huidige herstelplan komt SPD op termijn weer uit het tekort, zonder dat de verlagingsmaatregel in 2017 hoeft te worden toegepast. Hans Smit: "Goed nieuws dus, maar wel met een kleine waarschuwing: mits de omstandigheden de komende maand niet drastisch wijzigen."

De voorzitter wees er ook op dat het rendement op de fondsportefeuille eigenlijk prima is geweest. Volgens een recent onderzoek van het Financieel Dagblad, waarbij gekeken werd naar het rendement van de afgelopen 5 jaar bij de 100 grootste pensioenfondsen van Nederland, bleek SPD op een gedeelde plaats 16 te staan. Het 5 jaars gemiddelde totaal rendement van SPD bedroeg 10,3% waar het beste fonds 12,8% behaalde.