Beleidsplan 2016 - 2018 vastgesteld

SPD heeft zijn meerjaren beleidsplan vastgesteld. In dit document heeft het fonds zijn belangrijkste beleidsuitgangspunten voor de periode 2016 - 2018 kort omschreven.

Bestuurslid Lonneke Stark licht toe: “Hoewel de financiële wereld en de wereld van de pensioenen enorm verandert de laatste tijd, is het doel van een pensioenfonds een lange termijn doel. Het is belangrijk om dat lange termijn doel voor ogen te houden op het moment dat er weer iets bijzonders gebeurt dat op de korte termijn bewegingen in onze vermogenspositie geeft. Net zo belangrijk is het om dit te delen met de deelnemers. Uiteindelijk beheert SPD de oudedagsvoorziening van alle praktiserende dierenartsen en is het belangrijk deze ook voor iedereen op te schrijven.”

U kunt het Beleidsplan 2016 - 2018 hier inzien