SPD hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen

Het afgelopen jaar zag het er naar uit dat SPD in 2017 de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen misschien zou moeten gaan verlagen. In oktober 2016 berichtten we u al dat de kans dat we moesten verlagen klein was.

Nu blijkt dat het inderdaad niet nodig is om de pensioenen te verlagen! De beleidsdekkingsgraad van het fonds stond op de peildatum 31 december 2016 namelijk ruim boven de kritieke grens. Dat komt doordat de rente eind 2016 hoger is geworden en de koersen van de aandelen in diezelfde periode stegen.

Nog steeds in herstel
De beleidsdekkingsgraad van SPD is nog steeds lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft het fonds een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de toekomst te kunnen betalen. In het eerste kwartaal van dit jaar maakt SPD een nieuw herstelplan. We dienen dit herstelplan in bij De Nederlandse Bank.

Wat als de financiële situatie weer verslechtert?
SPD blijft net als andere pensioenfondsen erg gevoelig voor veranderingen van de rentestand. Hoe lager de rente, hoe meer geld we opzij moeten zetten om de pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast moeten we rekening houden met de stijgende levensverwachting. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie van het fonds. U leest elke maand op de site wat de dekkingsgraad is.

Blijf op de hoogte!
SPD publiceert rond de 15e van elke maand de actuele beleidsdekkingsgraad op de website. Lees hier meer over de rol van de rente.