Komt u ook naar de ALV op 17 mei 2017?

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de algemene ledenvergadering (ALV).

Doelen van de ALV
De algemene ledenvergadering is voor leden een belangrijke manier om inspraak te hebben op de pensioenregeling. En ook:

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over de pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

De volgende ALV is op 17 mei 2017 in Houten bij de KNMvD!

Hier vindt u de stukken van de ALV