Welke risico’s mag SPD nemen met uw pensioen?

Het bestuur van SPD maakt continu keuzes die bepalend zijn voor uw pensioen nu of inkomen later. Keuzes rond de belegging van de pensioenpremies en de verdeling van risico’s. En afwegingen over het toekomstbestendig houden van de pensioenregeling. SPD wil deze keuzes afstemmen op hoe de deelnemers denken over het nemen en verdelen van risico’s. Onderzoekbureau Motivaction gaat dit voor SPD onderzoeken.

Onderzoek start eind augustus
Het onderzoekbureau trekt een steekproef uit het deelnemersbestand van SPD en benadert daarna gepensioneerde en werkende dierenartsen met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. Eind augustus krijgen deze deelnemers een e-mail met een linkje naar de vragenlijst.

Maakt u deel uit van de steekproef?
Dan stellen wij uw medewerking zeer op prijs! Vragen die u kunt verwachten zijn:

  • Hoe belangrijk is een zeker en vast pensioen voor u?
  • Hoe wilt u tekorten of overschotten verdelen over werkenden en gepensioneerden?
  • Wat is uw opvatting over afwegingen rond Maatschappelijk Verantwoord Beleggen?

SPD gebruikt de resultaten van het onderzoek bij de afwegingen en keuzes over de pensioenen van u en uw beroepsgenoten. In de onze pensioenkrant ‘Ons Pensioen’ doen we verslag van de resultaten van het onderzoek.

SPD belegt de premies die u betaalt
Geld dat belegd wordt, levert naar verwachting op langere termijn meer pensioen op dan sparen op een spaarrekening. Zonder goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen in waarde dalen. Aan de andere kant kunnen beleggingen met meer risico vaak ook meer opleveren.

Hoe belegt SPD?
SPD spreidt de beleggingen over de hele wereld en in uiteenlopende categorieën of soorten beleggingen. Daarbij bekijkt SPD steeds of de risico’s die het neemt opwegen tegen het verwachte rendement. Het houdt bij deze keuzes rekening met de wettelijke regels over aan te houden reserves en beheersing van risico's. En met de uitgangspunten van het fonds voor Maatschappelijk Verantwoord beleggen. Naast het beleggingsresultaat zijn de rente en de levensverwachting van invloed op de financiële situatie van ons fonds. Is de financiële situatie goed? Dan is er ruimte om de pensioenen te verhogen. Maar als het niet goed gaat moeten de pensioenen verlaagd worden of gaan we minder pensioen opbouwen.

Lees hier meer over het beleggingsbeleid van SPD. Of lees de interviews met onze voorzitter Hans Smit en bestuurslid IJmert de Vries.