Hoe belangrijk is een zeker en vast pensioen voor u?

Ruim 500 actieve en gepensioneerde dierenartsen beantwoordden deze en andere vragen over risicobereidheid.

Het bestuur van SPD maakt continu keuzes die bepalend zijn voor uw pensioen nu of inkomen later. Keuzes rond de belegging van de pensioenpremies en de verdeling van risico's. Daarom liet het afgelopen zomer onderzoeken hoe deelnemers denken over het nemen en verdelen van risico’s.

Lees het interview met bestuursvoorzitter Hans Smit over de resultaten van dit onderzoek naar risicobereidheid.

Het bestuur gebruikt de resultaten van het onderzoek bij de afwegingen en keuzes over de pensioenen van u en uw beroepsgenoten.