Betaalde pensioenpremies bij de belastingdienst aantonen

Zorg dat u een bankafschrift heeft van de in 2017 betaalde premies aan SPD. U kunt daarmee later aan de belastingdienst aantonen dat u deze pensioenpremies hebt betaald. U vindt de betaalde premies op uw bankafschrift.

U maakt zelf een overzicht van deze betalingen
De belastingdienst kan hiernaar vragen als u in 2018 belasting terugvraagt. Zo’n overzicht is de enige manier om bij de belastingdienst aan te tonen dat u de premies ook daadwerkelijk hebt betaald.

Pensioenfonds maakt geen overzicht van de betaalde premies
We krijgen veel vragen of we een overzicht van de betaalde premies kunnen sturen. Helaas kunnen wij dat niet, omdat de belastingdienst zo'n overzicht niet als afdoende bewijs beschouwt voor de betaalde premies. Voor de belastingdienst is het pas een bewijs als de premies daadwerkelijk afgeschreven zijn van uw bankrekening. En dat bewijs kunt u alleen aantonen met de afschrijvingen op uw bankafschriften.

Hier leest u meer over Belastingaangifte.