Franchise en maximum beroepsinkomen 2018 zijn bekend

In 2018 is de franchise: € 13.344. In 2018 is het maximum beroepsinkomen € 57.369.

We gebruiken deze gegevens voor het berekenen van uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag en het premiepercentage dat bij uw leeftijd hoort, bepalen uw pensioenpremie.