Netto pensioenuitkering: veranderingen 2018

U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook betaalt u loonheffing. Deze bedragen houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

Dit wijzigt er in 2018:

  • De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet stijgt.
  • De grensbedragen van de belastingschijven stijgen. Daardoor betaalt u langer het percentage van de vorige schijf. Dit is gunstig voor u.
  • De loonheffing in de 2e en 3e belastingschijf stijgt. De loonheffing in de 4e schijf daalt. In de 1e schijf verandert de loonheffing niet.

Meer weten over uw netto pensioen?
Lees 'Wat verandert er in uw netto pensioen in 2018?'

Neem voor vragen contact op met de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl.