Franchise en maximum beroepsinkomen 2019 zijn bekend

In 2019 is de franchise: € 13.785. In 2019 is het maximum beroepsinkomen € 58.335.

We gebruiken deze gegevens voor het berekenen van uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag en het premiepercentage dat bij uw leeftijd hoort, bepalen uw pensioenpremie.