Nieuwe service: inkomensopgave makkelijk online

Begin 2019 vragen we u om uw jaarlijkse inkomensopgave digitaal door te geven. Daarop baseren we uw pensioenopbouw en –premie.

U ontvangt eind januari van ons een brief over deze inkomensopgave. In deze brief en op onze website helpen we u in stappen de opgave te doen.
Houd uw brievenbus dus goed in de gaten!