SPD tekent convenant verantwoord beleggen

Als pensioenfonds beleggen wij geld van dierenartsen. Beleggen is nodig voor een goed pensioen. SPD vindt het belangrijk invulling te geven aan verantwoord beleggen. Daarom ondertekende SPD samen met 73 andere pensioenfondsen eind 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB).

Wat staat er in het convenant?
Om de invloed van de beleggingen van pensioenfondsen beter te kunnen inzetten, is meer inzicht nodig in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen. Ook is samenwerking met (lokale) partners nodig. Het IMVB-convenant biedt handvatten om samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid wereldwijd onze invloed positief aan te wenden.

Convenant met alle betrokken organisaties
SPD is in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor het pensioenvermogen van dierenartsen. We leggen onze eigen accenten in ons beleid over verantwoord beleggen. En doen wat past bij onze omvang en onze beperkte middelen. Het convenant laat ruimte voor de eigen situatie van ons pensioenfonds maar is door de brede samenwerking een stap vooruit in die richting van verantwoord beleggen. 3 ministeries, 6 maatschappelijke organisaties en 3 vakbonden ondertekenden dit convenant. De 73 pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro. Met onze beleggingen kunnen we samen wereldwijd invloed uitoefenen op ondernemingen waarin we beleggen en de manier waarop zij met mens, dier en milieu omgaan.