Onderzoek: Hoe kijkt u naar uw pensioen?

SPD hecht veel waarde aan uw mening. Daarom onderzoeken wij hoeveel zekerheid en onzekerheid u accepteert rond uw pensioen. We stellen ook enkele vragen over uw voorkeuren voor de pensioenregeling. Wij waarderen het wanneer u uw mening geeft. Alleen dan kunnen wij de juiste besluiten voor ú nemen!

Meer of minder risico?
SPD belegt het pensioenvermogen. Beleggen levert naar verwachting op langere termijn meer pensioen op dan sparen op een spaarrekening. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. Hoe moeten we het pensioengeld volgens u beleggen? Wilt u meer, of juist minder risico nemen? In het onderzoek vragen we u om met de pensioenmeter uw voorkeur aan te geven. Het onderzoek start met een filmpje. Bekijk dit voordat u het onderzoek start!

Onderzoek duurt 5 tot 10 minuten
Het onderzoek wordt online uitgevoerd door onderzoeksbureau IG&H. Alle deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden waarvan ons pensioenfonds het e-mailadres heeft, krijgen via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek.

7 vragen en antwoorden over dit onderzoek

1. Waarom nu in crisistijd dit onderzoek?
Wij hebben er goed over nagedacht om u dit onderzoek toe te sturen. We weten dat u, in deze tijd, mogelijk heel andere zaken aan uw hoofd heeft. Toch vinden we het belangrijk om te weten wat u vindt. Uw mening hebben we nodig om nú besluiten in uw belang te kunnen nemen. Besluiten die voor de actieve deelnemer pas in de (verre) toekomst doorwerken, maar voor gepensioneerden nu al effect kunnen hebben.

2. SPD deed eind 2017 een vergelijkbaar onderzoek, waarom nu weer?
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat eerder plaatsvond. De vragen nu leggen een direct verband tussen de keuze van de mate van risico en mogelijke pensioenuitkeringen. Een ander verschil met het onderzoek in 2017 is dat we nu alle dierenartsen waarvan SPD het e-mailadres heeft vragen mee te doen.

3. De link werkt niet of het onderzoek werkt traag, wat kan ik daaraan doen?
Het onderzoek werkt niet op Internet Explorer, maar wel op iedere andere gangbare browser. Het onderzoek werkt het beste op een tablet, pc of laptop. Uw mobiele telefoon is niet geschikt om het onderzoek te doorlopen.

4. Is het onderzoek anoniem?
Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en er is geen link tussen uw gegevens en de uitkomsten.

5. Is het belangrijk dat ik meedoe aan het onderzoek?
Ja, pensioen verandert en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Dat doen we uiteraard het liefst ook op basis van uw input.

6. De bedragen in de pensioenmeter zijn niet gelijk aan mijn pensioenaanspraken, hoe kan dat?
Het onderzoek is niet gepersonaliseerd, u ziet daarom een inschatting van pensioenuitkomsten in 3 scenario’s, bij verschillende manieren van beleggen van het pensioen. In het onderzoek zijn aannames gedaan, omdat het niet persoonlijk is. Zo gaan we uit van 40 jaar volledige opbouw van pensioen tot 65 jaar. En van een bepaalde salarisgroep. De genoemde bedragen in de tabel zijn netto (dus na aftrek belasting) en inclusief een volledige AOW.

7. Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten zijn belangrijke informatie voor het overleg van de deelnemersvereniging DPD en het bestuur van SPD over de pensioenregeling. Ze geven een beeld van hoe de belanghebbenden van het pensioenfonds kijken naar belangrijke thema’s die spelen. Ook in het licht van de uitwerking van het pensioenakkoord.