Uitslag referendum: meer premie voor pensioen vanaf 2021

De leden van de Deelnemersvereniging (DPD) konden in november 2020 stemmen voor of tegen het verhogen van de pensioenpremie vanaf 2021. De uitslag van de stemming is dat dierenartsen vanaf 2021 meer geld opzij willen zetten om hun pensioen op peil te houden. Hiermee geeft onze beroepsgroep aan het belangrijk te vinden om te blijven bouwen aan een goed basispensioen.

Geldig referendum
Van de 4103 stemgerechtigde leden deden er 1373 mee aan het referendum. Dat is 33% en dus ruim voldoende om de uitslag van het referendum geldig te verklaren. Het bestuur van DPD is blij dat zoveel dierenartsen hun stem uitbrachten! 72% van de stemgerechtigden koos voor behoud van de pensioenopbouw en verhoging van de premie per 2021. 22% van de stemmers was tegen verhoging van de premie en 6% van de stemmers stemden blanco.

Wat betekent de uitslag voor u
Deze uitslag betekent dat u bij SPD het pensioen blijft opbouwen dat u gewend bent. En dat ook het partnerpensioen niet wijzigt. Wel gaat u vanaf 2021 meer premie betalen.

Op de premienota die u in december voor het eerste kwartaal van 2021 ontvangt ziet u het nieuwe premiebedrag. Houd er rekening mee dat u de pensioenpremie die u zelf betaalt, elk jaar kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting als u in loondienst bent. Werkt u als zelfstandige? Dan trekt u de betaalde pensioenpremie als bedrijfskosten af van de bruto omzet van uw onderneming.

Over het referendum
Met het referendum gaf DPD uitvoering aan de keuze van de leden op Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2020. De pensioenopbouw en pensioenpremie vanaf 2021 stond hier op de agenda. De pensioenpremie is niet meer voldoende voor een goed basispensioen later. De leden kozen er voor om de premie te willen verhogen en de huidige pensioenopbouw te willen behouden. In het referendum is vervolgens aan alle leden van DPD voorgelegd of zij voor of tegen premieverhoging zijn. Het referendum werd voor DPD uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2. Dit bureau telde ook de stemmen.