Premie verzekering premievrijstelling vanaf 2022 hoger

Bent u via SPD vrijwillig verzekerd voor de dekking van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 een premie van 9%. Nu is de premie voor deze verzekering nog 6%. Alle verzekerden ontvangen van SPD een bericht over deze verhoging.

Wat dekt deze verzekering?
Deze verzekering zorgt ervoor dat de premie voor uw pensioenopbouw tijdens beroepsarbeidsongeschiktheid wordt doorbetaald. U hoeft dan geen toekomstige pensioenopbouw te missen. Na een wachttijd van 2 jaar komt u in aanmerking voor premievrijstelling als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid een inkomensvervangende uitkering geniet (WIA of een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering). Dit is een fiscale eis.

Wat betekent de verhoging voor u?
De premie is een opslag op het bedrag dat u aan premie betaalt voor de opbouw van uw pensioen. Stel, uw premie zonder deze verzekering is € 100,- per maand. Dan wordt de premie voor deze verzekering €  9,- per maand.

Waarom wordt de premie hoger?
De huidige premie is niet voldoende om de toekomstige uitgaven voor de premievrijstelling te dekken. Dit blijkt uit een analyse van de inkomsten en uitgaven vanaf de start van de vrijwillige verzekering in 2015.

Meer over verzekering voor premievrijstelling (pdf)

Meer over Ziek of arbeidsongeschikt