Franchise en maximum beroepsinkomen 2022 bekend

In 2022 is de franchise: € 15.021,- en het maximum beroepsinkomen € 61.975,-.

We gebruiken deze gegevens voor het berekenen van uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag en het premiepercentage dat bij uw leeftijd hoort, bepalen uw pensioenpremie.

De premiepercentages voor de opbouw van uw pensioen wijzigen in 2022 niet.

De premie voor de vrijwillige verzekering voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid wijzigt wel. Voor deze verzekering is de premie 9% in 2022 (6% in 2021).

Premie berekenen 2022

Premie beroepsarbeidsongeschiktheid