Roadshows over pensioen in 2023

De besturen van Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) en Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) organiseerden begin 2023 roadshows op diverse plekken in Nederland. Alle (oud-)dierenartsen waren welkom om mee te praten over hoe hun pensioen er later moet uitzien.

Wat willen dierenartsen op gebied van pensioen?
Op dit moment wordt in de Eerste Kamer gesproken over het nieuwe pensioenakkoord. Hoe dit er precies uit komt te zien voor ons pensioen bij SPD is nog niet duidelijk. En daar hebben we als dierenartsen zélf invloed op. Dus daarom willen SPD en DPD weten wat de wensen van onze deelnemers zijn. We organiseerden daarom bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar waar we als beroepsgroep het meeste behoefte aan hebben als het gaat om ons pensioen.

Locaties en sprekers van de roadshows
Deze avonden stonden gepland bij de praktijken van collega's:

Datum Plaats Spreker Onderwerp
17 januari 2023 AniCura, Breda Neeltje Drijfhout Wondbehandeling
7 februari 2023 Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe, Sleen Reinard Everts De wolf in Drenthe
28 februari 2023 Anicura, Eersel Monique van Wijk Gastroscopie, waarom wel/niet
14 maart 2023 Wellensiek Dierenartsen, Nijkerk Bestuurslid De Groene Veterinair De duurzame DAP
4 april 2023 Medisch Centrum Voor Dieren, Amsterdam Maaike van Uden Traumazorg bij traumatic brain injury

 

We informeren u later nog over de inhoud van deze roadshows en hoe deze zijn verlopen. We zullen dit doen door middel van één van onze communicatie kanalen: E-SPD of Onspensioen.

Op 18 april organiseerden we ook een online roadshow
Op 18 april werd een digitale bijeenkomst georganiseerd voor mensen die niet konden komen op de datums hierboven, maar wel graag mee willen praten. U kunt de online roadshow onderaan deze pagina terugkijken.

Wilt u meebeslissen over uw eigen pensioen in het nieuwe pensioenstelsel?
Word gratis lid van de deelnemersvereniging (DPD)!

Aanmelden voor DPD

fotobanner roadshow