Corporate governance

Het pensioenfonds is een wereldwijde aandelenbelegger en heeft ervoor gekozen het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen over te dragen aan Achmea Investment Management. Zo is het fonds in staat wereldwijd te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd.

Achmea Investment Management maakt bij het uitoefenen van het stemrecht gebruik van de stemanalyses en stemadviezen van het bureau Institutional Shareholders Services (ISS). ISS houdt rekening met internationaal geaccepteerde corporate governance-codes zoals die van de OECD en het ICGN (International Corporate Governance Netwerk). Daarnaast houdt ISS in iedere afzonderlijke markt rekening met de lokale wet- en regelgeving, waaronder regels voor corporate governance.

Verantwoord beleggen
Het fonds is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het pensioenfonds belegt daarom niet willens en wetens in bedrijven die strafbare feiten plegen of moreel verwerpelijk gedrag vertonen.

De ondertekening van de 'Principles of Responsible Investments' door de vermogensbeheerder geeft voor het fonds, vooralsnog, voldoende garanties dat er verantwoord wordt belegd. Jaarlijks wordt dit besluit door het bestuur geëvalueerd.