Update financiële situatie

De actuele dekkingsgraad daalde in augustus 2018 van 106,8% naar 106,1%. De beleidsdekkingsgraad per eind augustus steeg naar 106,3%. Deze was eind juli 2018 106,2%.

Wat is de dekkingsgraad?
De aanwezige dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van het pensioenfonds. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd.

Momentopname
De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.

grafiek verloop dekkingsgraad SPD augustus 2018

Einde maand Aanwezige dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
augustus 2018 106,1% 106,3%
juli 2018 106,8% 106,2%
juni 2018 105,3% 106,1%
mei 2018 105,7% 106,1%
april 2018 106,0% 106,0%
maart 2018 104,5% 105,9%
februari 2018 107,2% 105,8%
januari 2018 108,1% 105,5%
december 2017 106,6% 105,0%
november 2017 106,1% 104,5%
oktober 2017 106,6% 103,9%
september 2017 106,5% 103,2%
augustus 2017 104,8% 102,3%
juli 2017 105,8% 101,6%
juni 2017 105,2% 100,8%
mei 2017 105,0% 100,0%
april 2017 104,3% 99,3%
maart 2017 103,9% 98,5%
februari 2017 102,7% 97,9%
januari 2017 102,6% 97,2%

Gevolgen wettelijk bepaald Financieel Toetsingskader sinds 1 januari 2015
Op basis van het huidige financieel toetsingskader zullen pensioenfondsen minder snel een toeslag verlenen maar ook minder snel en heftig hoeven korten op pensioen.

Herstelplan
De financiële situatie van het fonds is nog niet goed genoeg. Er geldt een herstelplan voor SPD, waarin staat hoe SPD een betere financiële positie krijgt.