Premie berekenen

Dit heeft u nodig om uw pensioenpremie te berekenen:

  • uw beroepsinkomen
  • deeltijdfactor
  • pensioengrondslag
  • premiepercentage

Uw pensioenpremie
Beroepsinkomen – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x premiepercentage is = premie

Beroepsinkomen
Uw beroepsinkomen is afhankelijk van de wijze waarop u uw beroep uitoefent: als zelfstandige dierenarts, dierenarts in loondienst, waarnemende dierenarts in loondienst of directeurgrootaandeelhouder. Lees hier de toelichting op hoe het beroepsinkomen wordt vastgesteld.

Het beroepsinkomen is gemaximeerd op € 58.335,- (2019). Verdient u meer, dan betaalt u over het beroepsinkomen boven dit bedrag geen premie. U bouwt daarover geen pensioen op. Ook is over het meerdere de verzekering van partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid niet van toepassing.

De franchise
Over uw beroepsinkomen dat lager is dan de franchise bouwt u geen pensioen op. In 2019 is de franchise € 13.785,- als u fulltime werkt. U betaalt daarover ook geen premie. Dat hoeft ook niet, want u krijgt later een AOW-uitkering van de overheid. Werkt u parttime? Dan vermenigvuldigt u het bedrag van de franchise met de deeltijdfactor. De pensioengrondslag is gelijk aan het beroepsinkomen verminderd met de franchise.

Premiepercentage
Het premiepercentage is afhankelijk van uw leeftijd op 1 januari 2019. Dit is de tabel met de premie basisregeling 2019:

Leeftijdsklasse Percentage
20-24 10,3%
25-29 11,9%
30-34 13,5%
35-39 15,6%
40-44 17,9%
45-49 20,6%
50-54 23,9%
55-59 27,5%
60-64 31,5%

Premiebetaling voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid
Koos u voor de verzekering van de dekking van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan betaalt u een opslag van 6% van de premie.

Extra premie betalen vanaf 2015 niet meer mogelijk
Binnen de regeling is geen fiscale ruimte om aanvullend pensioen op te bouwen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u daarom niet meer vrijwillig bijsparen.

Rekenvoorbeeld
Een deelnemer is geboren in 1970 en heeft een beroepsinkomen van € 45.000,-. De deeltijdfactor is 75%. Het beroepsinkomen wordt eerst omgerekend naar fulltime:

€ 45.000/0,75 = € 60.000 en vervolgens gemaximeerd op € 58.335

Beroepsinkomen – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x deeltijdpercentage x premiepercentage is = premie

Pensioengrondslag
€ 33.412,50 (75% x (€ 58.335 - € 13.785))

Premiepercentage
20,6% (zie tabel 45 - 49 jaar)

Premie 2019
€ 6.882,98 (20,6% van € 33.412,50)

Kiest u voor de verzekering voor de dekking van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid, dan wordt de premie:

Premie 2019 + opslag premievrijstelling = totale premie
Totale premie 2019
€ 7.295,95 (€ 6.882,98 + 6% opslag voor premievrijstelling)