De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Je kunt vooraf onderwerpen aandragen
Wil je een vraag of een onderwerp op de ledenvergadering bespreken? Dat kan. Als lid kun je het bestuur vragen een (extra) AV te organiseren. Zo’n verzoek moet dan wel door minimaal 100 stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondertekend.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

 

De volgende AV is op 20 oktober 2020.
Op 2 juni 2020 was de vorige AV.
De stukken van de AV van 2 juni vind je bij  Downloads DPD.

Onderwerpen op de AV in de video
00:00 Uw pensioen en de coronacrisis
05:25 Pensioenstelsel in beweging
20:49 Onze nieuwe pensioenregeling in 2021
In de laatste 8 minuten van de video noemt SPD-voorzitter Hans Smit de keuzes waar we voor staan: de premiehoogte en de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021.