De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Je kunt vooraf onderwerpen aandragen
Wil je een vraag of een onderwerp op de ledenvergadering bespreken? Dat kan. Als lid kun je het bestuur vragen een (extra) AV te organiseren. Zo’n verzoek moet dan wel door minimaal 100 stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondertekend.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

Online AV DPD 19 april 2022
De 17e Algemene Vergadering van DPD vond ook dit jaar weer online plaats. De vergaderstukken van deze AV staan bij Downloads DPD.