De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

Algemene Vergadering (AV) op dinsdag 16 april 2024
Op dinsdag 16 april, om 19.30 uur, vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereninging (DPD) plaats. U kunt de AV zowel online als fysiek (op locatie) bijwonen. De vergaderstukken van deze AV zijn ongeveer 4 weken voor de vergadering beschikbaar. Naast de reguliere zaken gaan we ook in op de verdere invulling van onze nieuwe pensioenregeling, die 1 januari 2025 in gaat. Leden van DPD ontvangen in maart een uitnodiging. Inschrijven kan tot vrijdag 12 april, tot 12.00 uur. 

Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) op 26 september 2023
De vergadering startte om 19.30 uur. We bespraken de nieuwe pensioenregeling en maakten samen beslissingen over een aantal specifieke onderwerpen. U kunt de hele BAV hieronder terugkijken.

Kijk hier de hele BAV terug