De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

Algemene Vergadering (AV) dinsdag 16 april 2024
Op dinsdag 16 april, om 19.30 uur, vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereninging (DPD) plaats. De AV kon zowel online als fysiek (op locatie in Meppel) bijgewoond worden. Hieronder kunt u het interview met SPD-voorzitter Danse Sonneveld over de nieuwe pensioenregeling terugkijken. 

Interview met Danse over nieuwe pensioenregeling