De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) op 26 september 2023
De vergadering start om 19.30 uur. We bespreken de nieuwe pensioenregeling en maken samen beslissingen over o.a. de premie en het nabestaandenpensioen. De vergaderstukken van deze BAV staan vanaf 25 augustus 2023 bij Downloads DPD.

Aanmelden voor de BAV kan tot vrijdag 22 september 2023, tot 12.00 uur via onderstaande button
U kunt de BAV zowel fysiek (in Meppel) als online bijwonen. Uw voorkeur geeft u aan op het aanmeldformulier. Heeft u al een vraag voor ons? Stel hem alvast. Op het aanmeldformulier is hier voldoende ruimte voor.

Direct aanmelden