De Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van de vereniging minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV).

Elk lid kan meepraten op de AV
We zijn als leden van DPD sámen de deelnemersvereniging. De AV kan gevraagd en ongevraagd een verzoek doen tot wijziging van de pensioenregeling bij het bestuur van SPD. De AV is dus een belangrijke manier om samen inspraak te hebben in onze pensioenregeling.

Je kunt vooraf onderwerpen aandragen
Wil je een vraag of een onderwerp op de ledenvergadering bespreken? Dat kan. Als lid kun je het bestuur vragen een (extra) AV te organiseren. Zo’n verzoek moet dan wel door minimaal 100 stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondertekend.

Wat doen we verder op de AV?

  • Overleggen met leden over te nemen besluiten, bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Kiezen van bestuursleden van de deelnemersvereniging DPD (die over de pensioenregeling gaat).
  • Kiezen van bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (dat de regeling uitvoert en het pensioen beheert).
  • Stemmingen houden.

Algemene Vergadering in 2021 is dinsdag 13 april
In 2020 was er een Bijzondere AV op 2 juni en op 19 oktober 2020. De stukken van deze vergaderingen vind je bij Downloads DPD. Op 19 oktober bespraken de leden de keuze over de pensioenopbouw en pensioenpremie vanaf 2021 en namen hierover een besluit. In de AV van 2 juni is de keuze over premiehoogte en pensioenopbouw toegelicht.

Onderwerpen op de AV van 2 juni 2020 in de video
00:00 Uw pensioen en de coronacrisis
05:25 Pensioenstelsel in beweging
20:49 Onze nieuwe pensioenregeling in 2021
In de laatste 8 minuten van de video noemt SPD-voorzitter Hans Smit de keuzes waar we voor staan: de premiehoogte en de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021.