Bestuur

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur. SPD kent daarnaast ook een verantwoordingsorgaan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit ten minste 5 en maximaal 7 leden.

Er zitten nu 6 leden (dierenartsen) in het bestuur. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPD, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 4 jaar af en kunnen zich maximaal 2 keer herkiesbaar stellen.

Samenstelling van het bestuur van SPD

 Danse Sonneveld Danse Sonneveld
(voorzitter; namens deelnemers)
 Michiel Westerhof Michiel Westerhof
(secretaris; namens pensioengerechtigden)
 Hans van Gils Hans van Gils
(vice-voorzitter; namens deelnemers)
 Bart Sloots Bart Sloots
(bestuurslid; namens deelnemers)
 Focko Zwanenburg Focko Zwanenburg
(bestuurslid; namens KNMvD)
 Christien Rijpkema-Hoekert Christien Rijpkema-Hoekert
(bestuurslid; namens deelnemers)