Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds zelf contact op met uw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds.

Hebben we geen juiste gegevens? Dan kunnen we het pensioen niet uitkeren
Melden uw nabestaanden zich binnen 5 jaar na uw overlijden? Dan kunnen we het pensioen op verzoek alsnog uitkeren aan uw partner en/of kinderen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Dit is ook zo als u samenwoont en uw partner heeft aangemeld bij het pensioenfonds.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.