Belastingaangifte

Betaalt u de pensioenpremie zelf? Of houdt uw werkgever (een gedeelte van) de premie in op uw nettoloon? Dan kunt u de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte. Uw werkgever mag uw premie niet op uw brutoloon inhouden. Doet hij dat toch? Dan betaalt u al minder belasting en is de premie niet aftrekbaar.

U bent in loondienst
De premie die uw werkgever heeft ingehouden op uw nettoloon of die u zelf rechtstreeks aan het pensioenfonds heeft betaald, geldt als negatief loon. Dit betekent dat u deze premie over een bepaald jaar in mindering kunt brengen op uw ontvangen brutoloon.

Dit doet u zo:

  • In 'Box 1 Werk en Woning' onder 'Loon' geeft u aan wat uw inkomsten waren.
  • Daaronder geeft u op een aparte regel aan welk bedrag er in het jaar waarover u aangifte doet, aan premie is ingehouden op uw nettoloon of welke premie u zelf rechtstreeks aan het pensioenfonds heeft betaald. Betaalt uw werkgever uw premie aan het pensioenfonds? En staat de bijdrage van uw werkgever als bruto loon op uw loonstrook (en is er dus loonheffing over ingehouden)? Dan mag u de werkgeversbijdrage ook opgeven.
  • Bij 'Naam werkgever' vult u in: Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen.
  • De betaalde en/of ingehouden premie geeft u op als negatief loon door vóór het bedrag een minteken te plaatsen. Het bedrag wordt automatisch afgetrokken.

Over een bijdrage in de pensioenpremie van uw werkgever betaalt u belasting 
Een bijdrage in de pensioenpremie door uw werkgever wordt altijd belast.

U betaalt zelf de pensioenpremie aan SPD
Hieronder een fictief voorbeeld hoe de vergoeding van uw pensioenpremie door uw werkgever er op uw loonstrook uit ziet. In het voorbeeld is de pensioenpremie is € 1.200,- per kwartaal. De werkgeversbijdrage is € 200,- per maand.

Maandsalaris  € 5.000,- 
Bij: werkgevers-bijdrage pensioenpremie  €   200,-  +
Loon voor loonheffing  € 5.200,-
Loonheffing over 5200  € 2.000,-
Netto uitbetaald  € 3.200,-

Totaal op te geven als negatief loon bij de belastingaangifte: 4 x € 1.200,- = € 4.800,-

Uw werkgever betaalt de pensioenpremie aan SPD en houdt uw bijdrage in op uw loon
Hieronder een fictief voorbeeld hoe de vergoeding van uw pensioenpremie door uw werkgever er op uw loonstrook uit ziet. In het voorbeeld is de pensioenpremie € 1.200,- per kwartaal.

Maandsalaris  € 5.000,- 
Bij: werkgevers-bijdrage pensioenpremie € 200,-  +
Loon voor loonheffing € 5.200,-
Loonheffing over 5200 € 2.000,-
Netto loon € 3.200,-
Af: totale pensioenpremie incl. eigen bijdrage (200 + 200) € 400,-
Netto uitbetaald € 2.800,-

Totaal op te geven als negatief loon bij de belastingaangifte: 4 x € 1.200,- = € 4.800,-

U bent zelfstandig ondernemer
De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de winst uit uw onderneming.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen
Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPD het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPD door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds deze informatie over het pensioen van zelfstandige deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum.

Doe tijdig uw inkomensopgave
U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat wij de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven.

U leest hierover meer bij Informatie voor de Belastingdienst (pdf).