Belastingaangifte

Betaalt u de pensioenpremie zelf? Dan kunt u de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte.

U bent in loondienst
De premie die u heeft betaald, geldt als negatief loon. Dit betekent dat u de betaalde premie over een bepaald jaar in mindering brengt op uw ontvangen brutoloon.

Dit doet u zo:

  • In 'Box 1 Werk en Woning' onder 'Loon' geeft u aan wat uw inkomsten waren.
  • Daaronder geeft u op een aparte regel aan wat u in het jaar waarover u aangifte doet, aan premie heeft betaald.
  • Bij 'Naam werkgever' vult u in: Stichting Pensioenfonds voor de Dierenartsen.
  • De betaalde premie geeft u op als negatief loon door vóór het bedrag een minteken te plaatsen. Het bedrag wordt automatisch afgetrokken.

Wat overblijft is uw belastbaar brutoloon over het jaar van belastingaangifte.

U bent zelfstandig ondernemer
De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de bruto-omzet van uw onderneming.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen
Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPD het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPD door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds deze informatie over het pensioen van zelfstandige deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum.

Doe tijdig uw inkomensopgave
U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat wij de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven.

U leest hierover meer bij Informatie voor de Belastingdienst.