Hoe geeft u uw inkomen op?

Bij uw aanmelding en daarna jaarlijks vragen we u opgave te doen van uw beroepsinkomen. Werkt u in deeltijd? Dan geeft u daarbij ook uw deeltijdpercentage op. Op basis van uw inkomensopgave bouwt u pensioen op en berekenen we de premie die u betaalt.

Wat is uw beroepsinkomen?
De vaststelling van uw beroepsinkomen hangt af van de manier waarop u uw werkzaamheden als dierenarts uitoefent: zelfstandig of in loondienst, of als directeur- grootaandeelhouder.

Werkt u in loondienst of als directeur-grootaandeelhouder?
Uw beroepsinkomen is uw bruto overeengekomen salaris per jaar. Tel daar uw vakantiegeld en vaste vergoedingen voor avond-, nacht- en weekenddiensten bij op. Een eventuele bijtelling vanwege een auto van de praktijk telt niet mee.

Werkt u als waarnemer in loondienst?
Dan schat u uw jaarinkomen en het aantal uur dat u verwacht te gaan werken. De premie die u in een bepaald jaar betaalt, is dan een voorlopige premie. Na afloop van elk jaar corrigeren we zo nodig uw premie op grond van wat u in dat jaar hebt verdiend.

Werkt u als zelfstandige?
Uw beroepsinkomen is dan uw fiscale winst of resultaat uit overige beroepswerkzaamheden van 3 jaar terug:
- vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve,
- vóór ondernemersaftrek, en
- vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies.

Waarom bepaalt de fiscale winst van 3 jaar geleden uw beroepsinkomen van nu?
We moeten de winst van 3 jaar geleden opvragen, want dat is een fiscale regel en geen keuze van SPD.

Was u 3 jaar terug nog geen zelfstandige?
Dan baseren we de premie op uw geschatte winst van het huidige jaar.

Heeft u een wisselend inkomen?
Reserveer dan geld om de premie te kunnen betalen.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden - in 2021 - hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2024. Ook al is uw huidige inkomen lager.

Verwacht u in een jaar minder te gaan werken dan 3 jaar daarvoor?
Dan rekenen we uw beroepsinkomen om. We vermenigvuldigen uw winst van 3 jaar geleden met uw deeltijdpercentage van nu, gedeeld door uw deeltijdpercentage van 3 jaar terug.

Verdiende u in 2021 minder dan nu?
Dan is uw pensioenpremie lager dan passend bij uw huidige inkomen.

Wat is uw deeltijdpercentage?
Uw deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u werkt ten opzichte van iemand die fulltime werkt. Een fulltime baan is 1.750 uur per jaar (zelfstandigen). Of het deeltijdpercentage dat in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen (loondienst).

We hebben uw deeltijdpercentage nodig voor de berekening van uw pensioengrondslag en premie. Voor de berekening van uw premie en pensioenopbouw houden wij rekening met de AOW-uitkering die u later ontvangt van de overheid. Daarom bouwt u over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Werkt u parttime? Dan wordt de franchise naar verhouding vastgesteld. De pensioengrondslag is uw beroepsinkomen minus de franchise. Hoe u uw deeltijdpercentage vaststelt hangt af van uw situatie.

Hoe doet u uw inkomensopgave?
Log in bij Mijn pensioen, uw persoonlijke omgeving, via Start inkomensopgave. Vul uw beroepsinkomen en het aantal uur in dat u verwacht te gaan werken.

Start inkomensopgave

Na de inkomensopgave

  1. Na verzending van uw opgave kunt u een opgave downloaden van de verstuurde gegevens.
  2. Wilt u de rekening niet op uw woonadres krijgen? Past u dan gelijk uw factuuradres aan.
  3. U krijgt later een ontvangstbevestiging via e-mail. We stellen uw nieuwe premie vast. U krijgt daarvan een rekening. Deze vindt u ook terug bij Mijn pensioen, Mijn archief.

Mijn pensioen

Wijzigt uw inkomen?
U kunt dan tussentijds een inkomenswijziging doorgeven via Mijn pensioen. Heeft u ons gevraagd om uw inkomen aan te passen? Dan verrekenen we de al in rekening gebrachte premie met de nieuwe premie. U ziet dat op uw premienota. Ook de premie voor de rest van het jaar passen we aan.

Heeft u meerdere werkgevers? En wijzigt uw inkomen?
Dan kunt u ook via Mijn pensioen een inkomenswijziging doorgeven. Omdat wij niet registeren welk inkomen u bij welke werkgever verdient, kunnen wij geen gesplitste nota toesturen. Wel kunnen wij u behulpzaam zijn bij het maken van deze berekening.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen
Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPD het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPD door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Sinds 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds deze informatie over het pensioen van zelfstandige deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum. Doe tijdig uw inkomensopgave. U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat wij de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven. Lees meer bij Informatie voor de belastingdienst (pdf).