Eerst hoger dan lager

Bij onze pensioenregeling mag u de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint op uw pensioneringsdatum met een hogere pensioenuitkering en gaat later verder met een lagere pensioenuitkering. De lage uitkering is altijd 75% van de hoge uitkering. U kunt deze keuze maar één keer maken, als u met pensioen gaat. U kunt kiezen voor een 5 of 10 jaar durende hogere uitkering.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 65e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze daarop aan. Stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum terug naar het pensioenfonds.
  • Gaat u vóór uw 65e met pensioen? Vul dan uiterlijk 4 maanden voor uw gewenste pensioendatum het formulier Vervroegde pensioeningang voor 65 in, te vinden via Mijn pensioen.
  • Met de pensioenplanner onder Mijn pensioen berekent u wat die keuzes voor u betekenen.
We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle nieuwe bedragen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.