Eerder of later met pensioen

Bij ons pensioenfonds gaat u standaard met pensioen als u 65 jaar bent. U mag ook eerder of later met pensioen.

Wilt u eerder stoppen met werken?
U kunt met pensioen vanaf uw 60e. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt lager. De opbouw van uw pensioen stopt eerder, en het moet over meer jaren uitgekeerd worden.
Wilt u uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan dan 5 jaar vóór uw AOW ingaat, dan moet u stoppen met werken. Dan mag u ook geen ander werk doen.
Wilt u uw ouderdomspensioen in laten gaan binnen 5 jaar vóór uw AOW ingaat, dan mag u naast het pensioen dat u van ons ontvangt naar eigen keuze door blijven werken, maar niet als praktiserende dierenarts.

U kiest voor deeltijdpensioen
Wilt u een gedeelte van uw pensioen eerder laten ingaan? Dat kan alleen als u premiebetalend deelnemer bent aan het pensioenfonds. Voor het deel dat u pensioneert, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u helemaal stopt met werken. U mag in deze pensioentijd geen werk als dierenarts verrichten.

Wilt u een deel van uw pensioen eerder dan 5 jaar vóórdat u AOW krijgt? Dan mag u voor dat deel helemaal geen betaalde arbeid verrichten. Voor het gedeelte dat u nog doorwerkt als dierenarts, bouwt u pensioen op bij ons pensioenfonds.

Voorbeeld
Als u tot uw 65-jarige leeftijd over het inkomen van vijf werkdagen pensioen blijft opbouwen, wordt uw pensioenuitkering € 31.000 bruto per jaar. U wilt echter minder gaan werken en een deel van uw pensioen alvast laten ingaan. Wat gebeurt er dan met uw pensioenuitkering?

U gaat over van een vijfdaagse naar een driedaagse werkweek. Voor de twee dagen dat u minder gaat werken laat u het deeltijdpensioen ingaan. U bouwt dan nog pensioen op (en betaalt de premie) over uw inkomen van 3 werkdagen.

Als u uw deeltijdpensioen laat ingaan, dan wordt uw deeltijdpensioenuitkering vanaf uw 63-jarige leeftijd €10.981,44 bruto per jaar. Als uw pensioenuitkering op uw 65-jarige leeftijd volledig ingaat wordt de uitkering € 29.581,44 bruto per jaar. Uw pensioenuitkering op 65-jarige leeftijd is dus lager dan dat deze zou zijn geweest als u tot uw 65-jarige leeftijd vijf dagen per week zou hebben gewerkt. Hier staat tegenover dat u vanaf uw 63-jarige leeftijd een deeltijdpensioen ontvangt en minder pensioenpremie betaalt.

Wilt u uw pensionering uitstellen?
Bij ons pensioenfonds kunt u uw pensionering uitstellen totdat u 70 wordt. Maar let op: u bouwt pensioen op tot 65 jaar. Vanaf uw 65e betaalt u geen pensioenpremie meer. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt wel hoger omdat het pensioen over minder jaren wordt uitgekeerd.

U kunt ook gedeeltelijk uitstellen
Het is ook mogelijk om een gedeelte van uw pensioen uit te stellen tot na uw 65e. Dat kan alleen als u premiebetalend deelnemer bent aan het pensioenfonds. Er vindt dan geen pensioenopbouw meer plaats voor het deel dat u uitstelt.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever als u in loondienst werkt
  • Gaat u vóór uw 65e met pensioen? Met de pensioenplanner onder Mijn Pensioen berekent u wat die keuzes voor u betekenen.
  • Wilt u uw pensionering uitstellen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier dat u 6 maanden voor uw pensioendatum van ons ontvangt.