Pensioenoverzicht (UPO)

Weet u al hoeveel pensioen u straks krijgt? In uw pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden.

Uw UPO staat in Mijn Pensioen
In Mijn pensioen hebben we alle belangrijke informatie over uw pensioen verzameld. U kunt daar bijvoorbeeld uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken.

U krijgt dit overzicht 1 keer per jaar
Bent u niet meer werkzaam als dierenarts? Dan ontvangt u 1 keer per 5 jaar een overzicht.

U kunt zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat veranderingen in uw leven voor gevolgen hebben voor uw pensioen? Dat berekent u zelf met de pensioenplanner in Mijn pensioen! Ook berekent u wat u ontvangt als u met pensioen gaat.

Heeft u pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen?
Kijk dan eens op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u al uw AOW- en pensioenbedragen overzichtelijk bij elkaar.

Wilt u meer weten over uw pensioenoverzicht (UPO)?
Lees de antwoorden bij de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. Of neem contact met ons op.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u uw pensioenoverzicht 1 keer in de 5 jaar.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht. Uw scheiding is op het pensioenoverzicht verwerkt als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

U vindt uw pensioenoverzicht op het deelnemersportaal, in Mijn archief. Heeft u er voor gekozen het pensioenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen dan krijgt u geen exemplaar meer per post. U kunt uw gemaakte keuze wijzigen via het deelnemersportaal. Kies voor de tab 'Contactgegevens'.

Uw partner is niet bij ons bekend. Woont u (ongehuwd) samen? Kijk dan bij Samenwonen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap (in Nederland)? Dan krijgen wij de naam van uw partner automatisch door van de gemeente waar u woont. Het pensioenoverzicht gaat uit van de situatie op 1 januari.

Het kan zijn dat uw beroepsinkomen lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Ook zijn de inkoopfactoren aangepast. Hierdoor kan het pensioenfonds voor de ontvangen premie minder pensioenaanspraken inkopen. Dit is een gevolg van de lage rente en de gestegen levensverwachting. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert. Het pensioenoverzicht gaat uit van de situatie op 1 januari.

Nee. U kunt wel een opgave ‘waarde in het economisch verkeer’ aanvragen bij SPD.

Uw pensioenaanspraken per 1 januari van het betreffende jaar en waar die op zijn gebaseerd. Een overzicht van wat u kunt verwachten op uw pensioendatum. Een overzicht van de premie, pensioenopbouw en de A-factor (= fiscale pensioenaangroei).

Alle (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en ex-partners ontvangen een pensioenoverzicht.