Einde samenwonen

U woonde samen en had een samenlevingsovereenkomst. U gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Wat moet u doen?

  • Meld uw partner af in Mijn pensioen.
  • Is de beëindiging van de samenleving notarieel vastgelegd? Stuur dan een kopie of scan mee van de notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd.
  • Is de beëindiging van de samenleving niet notarieel vastgelegd? Stuur een door u en uw ex-partner ondertekende verklaring op welke datum uw samenwoning is beëindigd. U kunt ook 2 aparte verklaringen opsturen die door u en uw ex-partner apart zijn ondertekend. De verklaringen moeten wel hetzelfde zijn.

Bijzonder partnerpensioen
Na het einde van de wettelijke samenwoning heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. We noemen dit het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.

Verdeling ouderdomspensioen
De ex-partner waarmee u samenwoonde, heeft volgens de wet geen recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen (verevening). Maar u en uw ex-partner kunnen er wel voor kiezen om het opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen volgens de regels die gelden voor gehuwden en geregistreerde partners. Het pensioenfonds werkt hieraan mee.

Kiest u voor verdeling ouderdomspensioen?
Meld dit dan binnen 2 jaar na het einde van het samenwonen bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor (verplicht) het formulier van rijksoverheid.nl: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verdeling van pensioen via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. Dat moet u daarna onderling regelen.