Uw pensioenuitkering

U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland?
  Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn (pdf)' (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks vóór de 25e naar u over. Per bank kan er een verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • U krijgt uw bruto jaarpensioen in 12 maandelijkse termijnen.
 • Op uw dagafschrift ziet u de bruto-netto berekening van uw pensioen.
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Na uw AOW-ingang krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.nl.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2022 dinsdag 25 januari
februari vrijdag 25 februari
maart vrijdag 25 maart
april maandag 25 april
mei woensdag 25 mei
juni vrijdag 24 juni
juli maandag 25 juli
augustus donderdag 25 augustus
september vrijdag 23 september
oktober dinsdag 25 oktober
november vrijdag 25 november
december dinsdag 20 december