Vrijwillige voortzetting

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling en heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Wat moet u doen?

  • Geef binnen 3 jaar nadat u uw deelname heeft beëindigd via Mijn pensioen (Home, Formulieren) door dat u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten.

MIJN PENSIOEN

Wat zijn de voorwaarden?

  • De premie wordt in de 1e 3 jaar gebaseerd op het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar. Heeft u korter dan 5 jaar deelgenomen? Dan geldt het gemiddelde over die kortere periode. Na de periode van 3 jaar wordt uitgegaan van het daadwerkelijk verdiende inkomen in dat jaar.

Wat moet u verder weten?

  • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
  • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.
  • U kunt maximaal 15 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat en uw deelname is beëindigd voor 1 juli 2023.

Voor de fiscale aftrek van de pensioenpremie die u op basis van vrijwillige voortzetting betaalt, bent u zelf verantwoordelijk.