Vrijwillige voortzetting

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling en heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Wat moet u doen?
  • Geef binnen 9 maanden nadat u uw deelname heeft beëindigd via Mijn pensioen (Home, Formulieren) door dat u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten.

Mijn pensioen

Wat zijn de voorwaarden?

  • De premie wordt in de 1e 3 jaar gebaseerd op het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 aar. Heeft u korter dan 5 jaar deelgenomen? Dan geldt het gemiddelde over die kortere periode. Na de periode van 3 jaar wordt uitgegaan van het daadwerkelijk verdiende inkomen in dat jaar.
  • Vrijwillige voortzetting is niet mogelijk vanaf 62-jarige leeftijd. Maar wel als u inkomen uit arbeid geniet of om medische redenen niet meer werkt.

Wat moet u verder weten?

  • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
  • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.

Voor de fiscale aftrek van de pensioenpremie die u op basis van vrijwillige voortzetting betaalt, bent u zelf verantwoordelijk.