Vrijwillige voortzetting

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling en heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Wat moet u doen?
  • Geef binnen negen maanden nadat u uw deelname heeft beëindigd via het webformulier door dat u vrijwillig voort wilt zetten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De premie wordt in de eerste drie jaar gebaseerd op het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen vijf jaar. Heeft u korter dan vijf jaar deelgenomen, dan geldt het gemiddelde over die kortere periode. Na de periode van drie jaar wordt uitgegaan van het daadwerkelijk verdiende inkomen in dat jaar.
  • Vrijwillige voortzetting is niet mogelijk vanaf 62 jarige leeftijd. Dit geldt niet als u inkomen uit arbeid geniet of om medische redenen niet meer werkt.

Wat moet u weten?

  • U kunt maximaal 3 jaar gebruiken maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
  • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.
De fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie die u op basis van vrijwillige voortzetting betaalt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.