Uitruil pensioen

Gaat u bijna met pensioen? U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen. U kunt deze keuze maar één keer maken, als u met pensioen gaat. Daarna kunt u het niet meer veranderen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. Uw partner moet ook een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs opsturen. U krijgt zelf een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf een lagere pensioenuitkering.

Wat moet u doen?

  • Met de pensioenplanner in Mijn pensioen berekent u wat die keuzes voor u betekenen.
  • Gaat u op uw 65e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u vóór uw 65e met pensioen? Vul dan uiterlijk 4 maanden voor uw gewenste pensioendatum het formulier Vervroegde pensioeningang voor 65 in, te vinden bij Mijn pensioen.

We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.