logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij ons pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:

 • op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • bij Mijn pensioen. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
 • op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

 • Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 65 jaar bent. Maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. En u bouwt geen pensioen meer op. Behalve als u bij uw aanmelding koos voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dan kunt u wél pensioen bij ons blijven opbouwen. Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Kijk voor meer informatie in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl;
 2. Pensioen bij ons pensioenfonds. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3;
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U betaalt premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is een optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele beroepsinkomen. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij uw pensioenopbouw.

 • U bouwt over € 13.785,- (in 2019) van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Werkt u in deeltijd? Dan is dit bedrag evenredig lager.
 • Boven een bruto beroepsinkomen van € 58.335,- (in 2019) bouwt u bij ons geen pensioen op.

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De premie hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw beroepsinkomen. Werkt u in deeltijd? Dan betaalt u minder premie. U bouwt ook minder pensioen op.

Welke keuzes heeft u zelf?

Bouwde u eerder ergens anders pensioen op? Dan kunt u dat pensioen meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren. Dit kan binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Kijk in laag 2 voor de voorwaarden.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Klik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico's die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2019 (over 2018) niet verhoogd. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslagverlening stijging van de prijzen
2018 0,0% 1,38%
2017 0,0% 0,32%
2016 0,0% 0,60%
2015 0,0% 0,98%
2014 0,0% 2,51%

De cijfers van de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hebben we een tekort? Dan moeten we misschien maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
 • U krijgt minder pensioen voor de premie die u betaalt.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar dat gebeurt alleen als het niet anders kan. In de afgelopen 5 jaar verlaagden wij uw pensioen 1 keer. In 2014 met 3,1%.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • kosten voor de organisatie en administratie;
 • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u eerder ergens anders werkte, maar geen pensioen opbouwde bij ons pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u daar opbouwde dan meenemen naar ons pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden in laag 2.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en gaat trouwen of wordt geregistreerd partners.

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u stopt met werken als dierenarts.

Als u stopt als dierenarts, en vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk in laag 2 bij Welke keuzes heeft u zelf? voor de keuzes die u heeft.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk voor meer informatie in laag 2. Of bel ons op 013 462 35 18.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.