logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij ons pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:

- Op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- Bij Mijn pensioen. U logt in met uw DigiD.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.
- Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

 • Laag 1: uw pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 65 jaar bent. Maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. En u bouwt geen pensioen meer op. Behalve als u koos voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Kijk voor meer informatie in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons pensioenfonds. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U betaalt premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is een optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele beroepsinkomen.

 • U bouwt over € 17.563,- (in 2024) van uw beroepsinkomen geen pensioen op. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij uw pensioenopbouw. Werkt u in deeltijd? Dan is dit bedrag evenredig lager.
 • Boven een bruto beroepsinkomen van € € 72.464,- (2024) bouwt u bij ons geen pensioen op.

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De premie hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw beroepsinkomen. Werkt u in deeltijd? Dan betaalt u minder premie. U bouwt ook minder pensioen op.

Welke keuzes heeft u zelf?

Bouwde u eerder ergens anders pensioen op? Dan kunt u dat pensioen meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren. Kijk in laag 2 voor de voorwaarden.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Klik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico's die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. We hebben de pensioenen per 1 januari 2024 verhoogd met 0,7%. Volgens rekenregels in het reguliere toeslagenbeleid is bepaald dat een verhoging van 0,7% mogelijk is. In de voorafgaande jaren maakten wij gebruik van een tijdelijke maatregel. Hierdoor was het mogelijk om de pensioenen sneller te verhogen. Deze tijdelijke maatregel geldt nog steeds. Het bestuur heeft besloten om nu geen gebruik te maken van deze maatregel. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

  toeslagverlening stijging van de prijzen*
2023 9,9% 9,9%
2022 1,90% 1,90%
2021 0,00% 1,40%
2020 0,00% 1,60%
2019 0,00% 1,30%

De cijfers van de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

*Consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid periode 1 juli – 1 juli. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
 • Uw premie gaat omhoog.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de organisatie en administratie.
 • Kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u eerder ergens anders werkte, maar geen pensioen opbouwde bij ons pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u daar opbouwde dan meenemen naar ons pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden in laag 2.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u gaat trouwen of wordt geregistreerd partners.

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u stopt met werken als dierenarts.

Als u stopt als dierenarts, en vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk in laag 2 bij Welke keuzes heeft u zelf? voor de keuzes die u heeft.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk voor meer informatie in laag 2. Of bel of mail ons via contact.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.