pensioen123 logo

Alstublieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3

U leest wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

 • Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen en de pensioenregeling.
 • Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Krijgt u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan via contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl en bij Mijn pensioen. En ook op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 65e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW

De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest meer over úw AOW-leeftijd op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is wel verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…
 • het beroepsinkomen, of u wel of niet in deeltijd werkt en uw burgelijke staat;
 • het aantal jaren dat u premie betaalt;
 • de toeslagverlening.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u krijgt.

Mijn pensioen

arbeidsongeschiktheid

Uw partner krijgt een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner als u overlijdt.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Uw partner krijgt dit pensioen elke maand. Dit is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. We gaan daarbij uit van uw gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar.

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner óók ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen. Stopt u eerder met werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u tot dat moment bij ons pensioenfonds had opgebouwd.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent.
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die regelde u bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U meldt uw partner bij ons aan.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We zetten dit apart voor uw ex-partner. Voor een eventuele nieuwe partner is er daardoor minder partnerpensioen. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Als u bij pensionering geen partner heeft, krijgt u extra pensioen voor uzelf
Heeft u geen partner als uw pensioen ingaat? Dan ruilen wij het pensioen voor uw partner automatisch voor pensioen voor uzelf. U krijgt dus zelf meer pensioen. Krijgt u ná uw pensionering een nieuwe partner? Dan krijgt hij of zij geen pensioen als u overlijdt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af bij een verzekeraar. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. U kunt ook zelf extra geld apart zetten. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie of het verstandig is om iets extra’s te regelen.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn pensioen

Uw kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Dit is 20% van het partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan krijgt elk kind 40% van het partnerpensioen. Het gaat om het partnerpensioen dat u tot uw pensionering bij ons zou opbouwen.

Stopt u eerder met werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het partnerpensioen dat u opbouwde tot u stopte met werken.

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind of een kind dat u adopteert.
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn pensioen

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds. Onze pensioenregeling biedt dit namelijk niet aan.

U bouwt geen pensioen meer op als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan bouwt u geen pensioen meer op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel als dierenarts? Dan blijft u voor dat deel wél pensioen opbouwen. U kunt bij ons wel een verzekering afsluiten.

U kunt bij ons een verzekering afsluiten
U kunt daarvoor kiezen bij uw aanmelding. Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Wilt u dat wij uw premie doorbetalen als u arbeidsongeschikt wordt? Dit kan op een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op als dierenarts. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

 • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
 • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw 65e als dierenarts blijft werken.
 • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
 • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling

Onze pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar betaalt u premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee in hetzelfde jaar meteen pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop.

opbouw

U bouwt pensioen op over een deel van uw beroepsinkomen

U bouwt elk jaar pensioen op. Maar niet over uw hele beroepsinkomen in dat jaar:
 • We trekken er eerst een bedrag af. U krijgt namelijk later ook al AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de pensioenopbouw. U bouwt daarom over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dat deel heet franchise. De franchise verandert elk jaar. In 2022 is dat € 15.021,- als u fulltime werkt.
 • Het beroepsinkomen dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Hierover betaalt u premie en bouwt u pensioen op.
 • U doet dit maximaal tot een beroepsinkomen van €61.975,- (in 2022).

Is uw beroepsinkomen hoger dan het maximum? Dan betaalt u over uw beroepsinkomen boven dit bedrag geen premie. Ook bouwt u daarover geen pensioen op. Voor dat deel kunt u zelf zorgen voor extra pensioenopbouw.

U betaalt geen belasting over de pensioenpremie

 • Werkt u als zelfstandig dierenarts? Dan mag u de premie als bedrijfskosten aftrekken van uw bruto omzet.
 • Werkt u in loondienst? Dan mag u uw pensioenpremie aftrekken voor de belasting (opgeven als negatief loon).

Geef uw beroepsinkomen elk jaar aan ons door
We gebruiken dit om uw pensioenpremie voor dat jaar te bepalen. U betaalt de premie per kwartaal.

pensioenpremie

Pensioenpremie

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De hoogte van uw pensioenpremie hangt af van uw leeftijd en uw beroepsinkomen. U vindt de premiepercentages hier. Werkt u in deeltijd? Dan telt ook uw deeltijdpercentage mee voor de berekening van uw pensioen. U betaalt dan minder premie. U bouwt ook minder pensioen op.

Kijk voor meer informatie over het beroepsinkomen, deeltijdpercentage en uw premie bij Premie betalen.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U werkt als dierenarts. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Werkte u eerder ergens anders, maar niet als dierenarts? En bouwde u toen pensioen op? Dan kunt u uw oude pensioen meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan via Mijn pensioen. Wij maken dan een berekening voor u. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. U leest meer bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Als u later een andere baan krijgt
Stopt u met werken als dierenarts en kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u bij ons opbouwde mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. . Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als dierenarts. U blijft dan pensioen bij ons pensioenfonds opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dan niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen later van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Of is de kans op verlaging bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Uw nieuwe pensioenfonds is verplicht om voor u een berekening te maken, als u daarom vraagt.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. Lees meer over onze financiële situatie.

Pensioen voor uzelf als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Ons pensioenfonds zorgt dan voor uw pensioenopbouw.

Er zijn wel voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen? Dit kan op deze voorwaarden:

 • U bent tenminste 25% arbeidsongeschikt.
 • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit blijkt uit een brief van een keuringsinstantie.
 • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daar betaalt u premie voor. Kijk bij Ziek of arbeidsongeschikt hoe u zich aanmeldt. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.
 • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering (AOV)) van minimaal het bruto wettelijk minimumloon. Lees meer over de inkomenseis bij Ziek of arbeidsongeschikt.
 • U vraagt dit bij ons aan binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Deze voorwaarden gelden voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. En betaalt u zelf de premie.

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Wij passen de opbouw van uw pensioen aan.

Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

ruilen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken als dierenarts? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. Uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor meer ouderdomspensioen voor uzelf. U kunt ook een deel van uw partnerpensioen ruilen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Dit geldt ook:

 • Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.
 • Heeft u geen partner bij uw pensionering? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 65e. Maar u kunt ook op een ander moment met pensioen gaan. Dat kan bij ons vanaf uw 60e.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. U kunt uw pensioen dan eerder laten ingaan. U krijgt wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. Ook bouwt u minder lang pensioen op.

 • Laat u uw pensioen méér dan 5 jaar voor uw AOW-datum ingaan? Dan mag u helemaal geen inkomsten meer hebben voor het deel van uw pensioen dat u eerder laat ingaan.
 • Is dat minder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum? Dan mag u geen inkomsten als dierenarts meer hebben voor het deel dat u eerder laat ingaan. U mag dan wel andere inkomsten hebben.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot uw 70e met pensioen gaan. U bouwt maximaal tot uw 65e pensioen op. U kunt uw pensioen alleen later laten ingaan als u nog werkt. Dat hoeft niet als dierenarts te zijn.

Dit geldt ook

 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 4 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 65e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner op Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact op de website. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 65e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen dan in stappen in gaan.

U vraagt deeltijdpensioen aan via contact op de website. U blijft voor het andere deel werken. Over dat inkomen blijft u ook pensioen opbouwen (tot uw 65e).

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u liever een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag 5 of 10 jaar duren.
 • Uw pensioen in de 2e periode is 75% van uw pensioen in de 1e periode.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • Deze keuze kan alleen als u helemaal met pensioen gaat.
 • De hoogte van het partner- en wezenpensioen verandert niet.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u. U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is een lange tijd waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het risico dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten nu dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons. Soms moeten we daarom maatregelen nemen.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten beleggingen. Zo lopen we minder risico.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Behalve deze risico’s loopt u nog andere risico’s met uw pensioen. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen te beschermen. U leest meer over ons beleid in de jaarverslagen.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Sinds 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraag mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

Leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.
indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is om de prijsstijging te volgen. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daarbij gehanteerde maatstaf is de prijsstijging op basis van de Consumentenprijsindex ‘alle bestedingen, afgeleid’ over de periode 1 juli tot 1 juli direct voorafgaande aan het moment van de toeslagverlening. Vóór 2016 verhoogden we de pensioenen alleen als er financiële ruimte voor was. Deze verhoging was niet gekoppeld aan de prijsindex.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar verhogen. Mogelijk moeten wij de komende jaren uw pensioen verlagen. Dat is afhankelijk van de financiële situatie op het eind van het jaar. We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2022 (over 2021) verhoogd met 1,9%. Door een tijdelijke maatregel mogen wij de pensioenen in 2022 al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. Hieronder ziet u of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging:

  toeslag stijging van de prijzen onze ambitie
2021 0,00% 1,27% 1,40%
2020 0,00% 2,63% 1,60%
2019 0,00% 1,71% 1,30%
2018 0,00% 1,38% 1,10%
2017 0,00% 0,32% 0,00%
2016 0,00% 0,60% 0,80%
2015 0,00% 0,98% -
2014 -3,10% 2,51% -
2013 0,00% 2,45% -
2012 0,00% 2,34% -

In de periode 2008 – 2015 lag de peildatum voor een eventuele verhoging op 1 juli. Vanaf 2016 is dat 1 januari.

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over onze financiële situatie.

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan soms maatregelen nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
 • Uw pensioen groeit niet (helemaal) mee met de prijzen..
 • U krijgt minder pensioen voor de premie die u betaalt.
 • Uw pensioen gaat omlaag. In het verleden gebeurde dit 1 keer.
  In 2014 ging uw pensioen met 3,1% omlaag. We verlagen uw pensioen alleen als het niet anders kan

Ons bestuur kan ook méér maatregelen nemen. Lees meer over onze financiële situatie.

Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de organisatie en administratie
  Bijvoorbeeld voor bestuur, toezicht en advies. Maar ook voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u, zoals dit Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Kosten om het pensioengeld te beheren of beleggen
  Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten als we aandelen of obligaties kopen of verkopen.

U leest meer over onze kosten in ons jaarverslag.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u een andere baan krijgt

U werkt als dierenarts. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Werkte u eerder ergens anders, maar niet als dierenarts? En bouwde u toen pensioen op? Dan kunt u uw oude pensioen meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan via Mijn pensioen. Wij maken dan een berekening voor u. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.Kijk voor meer informatie bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Stopt u met werken als dierenarts en kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u bij ons opbouwde mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als dierenarts. U blijft dan pensioen bij ons pensioenfonds opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dan niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen later van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Uw nieuwe pensioenfonds is verplicht om voor u een berekening te maken, als u daarom vraagt.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. Lees hier meer over onze financiële situatie

Als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidongeschikt? Of verandert er iets in uw arbeidsongeschiktheid? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Wij zorgen dan voor uw pensioenopbouw. Daarvoor moet u wel bij ons verzekerd zijn (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid).

Er zijn wel voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen? Dit kan op deze voorwaarden:
 • U bent tenminste 25% arbeidsongeschikt.
 • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit blijkt uit een brief van een keuringsinstantie.
 • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daar betaalt u premie voor. Kijk bij Ziek of arbeidsongeschikt hoe u zich daarvoor verzekert. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.
 • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering (AOV)) van minimaal het bruto wettelijk minimumloon. U leest meer over de inkomenseis bij Ziek of arbeidsongeschikt.
 • U vraagt dit bij ons aan binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Deze voorwaarden gelden voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. En betaalt u dus zelf de premie

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van de keuringsinstantie. Wij passen de opbouw van uw pensioen aan.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De premie hangt af van uw leeftijd, het deeltijdpercentage en de hoogte van uw beroepsinkomen.

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw beroepsinkomen. De premie voor uw pensioen verandert dan ook.

Geef uw gewijzigde beroepsinkomen aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? U rekent het makkelijk zelf uit met de pensioenplanner op de website. Of vraag het ons via contact. Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Onbetaald verlof

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, bevallingsverlof, levensloopverlof en zorgverlof. Bij zwangerschapsverlof gaat de opbouw gewoon door.

U blijft verzekerd voor partner- en wezenpensioen
Dit geldt in de 1e 18 maanden van uw verlof. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U moet uw verlof bij het pensioenfonds melden via Mijn pensioen.

Mijn pensioen

U kunt pensioen blijven opbouwen
Als u wilt, kunt u pensioen blijven opbouwen tijdens uw onbetaald verlof. U blijft dan gewoon premie betalen. U leest hier meer over de voorwaarden voor vrijwillig opbouwen.

Werkt u als zelfstandig dierenarts? Dan meldt u zich voor de verlofperiode af bij het pensioenfonds. Na de verlofperiode meldt u zich weer aan.

samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u gaat trouwen of wordt geregistreerd partners

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden voor partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn pensioen

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan via Mijn pensioen

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Dit sluit u af bij een notaris. Meld uw partner aan in Mijn pensioen. Stuur daarnaast ook een kopie van uw samenlevingscontract naar ons.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering.

scheiden

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u in Nederland? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons door te geven. Wij krijgen automatisch bericht van uw gemeente.
 • Woont u samen en heeft u uw partner bij ons aangemeld? Dan moet u de beëindiging van uw samenwonen aan ons doorgeven. Dit doet u via Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door.

Mijn pensioen

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. U moet hiervoor gebruikmaken van het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets door te geven
Uw ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen dit voor u. We zetten het pensioen voor uw ex-partner apart. Uw eventuele nieuwe partner krijgt minder partnerpensioen.

Woonde u samen en had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner ook recht op partnerpensioen als u hem of haar bij ons aanmeldde. Informeer ons altijd als u uit elkaar gaat.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door
Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Laat het ons wél weten.

werkloos

Als u werkloos wordt

Stopt u met werken als dierenarts? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het partnerpensioen dat u tot dan opbouwde.

Het pensioen dat u opbouwde blijft voor u staan
U krijgt dit pensioen op uw pensioendatum. Ook uw partner en kinderen krijgen nog steeds een pensioen als u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u opbouwde tot u stopte met werken als dierenarts.

U moet zich bij ons afmelden
U betaalt geen pensioenpremie meer als u zich afmeldt. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Daarna ontvangt u van ons elke 5 jaar een overzicht van uw pensioen bij ons.

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen
Dit heet vrijwillige voortzetting.

 • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
 • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.

Bekijk eerst de voorwaarden voor vrijwillige pensioenopbouw hieronder bij 'Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen'. Vraag het aan via Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Misschien wilt u ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Overleg hierover met uw financieel adviseur.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, Mijn archief. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen

U kunt vrijwillig pensioen blijven opbouwen als u stopt met werken als dierenarts. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Dit zijn de voorwaarden

 • Nadat u stopt werken als dierenarts geeft u binnen 9 maanden aan dat u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten.
 • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen.
 • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
 • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.
 • U kunt tot uw 65e vrijwillig pensioen blijven opbouwen.
 • U bouwt geen pensioen op in een andere baan of onderneming.
 • U bent jonger dan 62 jaar. Maar niet als u nog werkt en inkomen heeft. Werkt u om medische redenen niet meer? Dan kunt u wel na uw 62e vrijwillig pensioen op blijven bouwen.
 • We baseren de premie op het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar.

U vraagt dit aan via Mijn pensioen. U kunt ook andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

Mijn pensioen

verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel of mail ons dan gerust via contact.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u pensioen opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij uw een vaste pensioenaanspraak opbouwt

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het reglement in laag 3.

U bouwt geen pensioen op over
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen pensioen op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel pensioen opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om uw pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit uw opbouwpercentage.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Als u vragen heeft

vragen

Als u vragen heeft

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft over uw pensioen. U kunt uw vraag stellen via contact. Of kijk op onze website.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.