logo Pensioen 123 laag 2 groen

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u een andere baan krijgt

U werkt als dierenarts. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Werkte u eerder ergens anders, maar niet als dierenarts? En bouwde u toen pensioen op? Dan kunt u uw oude pensioen meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan via Mijn pensioen. Wij maken dan een berekening voor u. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.Kijk voor meer informatie bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Stopt u met werken als dierenarts en kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u bij ons opbouwde mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als dierenarts. U blijft dan pensioen bij ons pensioenfonds opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dan niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen later van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Uw nieuwe pensioenfonds is verplicht om voor u een berekening te maken, als u daarom vraagt.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. Lees hier meer over onze financiële situatie

Als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidongeschikt? Of verandert er iets in uw arbeidsongeschiktheid? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Wij zorgen dan voor uw pensioenopbouw. Daarvoor moet u wel bij ons verzekerd zijn (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid).

Er zijn wel voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen? Dit kan op deze voorwaarden:
 • U bent tenminste 25% arbeidsongeschikt.
 • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit blijkt uit een brief van een keuringsinstantie.
 • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daar betaalt u premie voor. Kijk bij Ziek of arbeidsongeschikt hoe u zich daarvoor verzekert. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.
 • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering (AOV)) van minimaal het bruto wettelijk minimumloon. U leest meer over de inkomenseis bij Ziek of arbeidsongeschikt.
 • U vraagt dit bij ons aan binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Deze voorwaarden gelden voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. En betaalt u dus zelf de premie

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van de keuringsinstantie. Wij passen de opbouw van uw pensioen aan.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De premie hangt af van uw leeftijd, het deeltijdpercentage en de hoogte van uw beroepsinkomen.

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw beroepsinkomen. De premie voor uw pensioen verandert dan ook.

Geef uw gewijzigde beroepsinkomen aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? U rekent het makkelijk zelf uit met de pensioenplanner op de website. Of vraag het ons via contact. Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Onbetaald verlof

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, bevallingsverlof, levensloopverlof en zorgverlof. Bij zwangerschapsverlof gaat de opbouw gewoon door.

U blijft verzekerd voor partner- en wezenpensioen
Dit geldt in de 1e 18 maanden van uw verlof. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U moet uw verlof bij het pensioenfonds melden via Mijn pensioen.

Mijn pensioen

U kunt pensioen blijven opbouwen
Als u wilt, kunt u pensioen blijven opbouwen tijdens uw onbetaald verlof. U blijft dan gewoon premie betalen. U leest hier meer over de voorwaarden voor vrijwillig opbouwen.

Werkt u als zelfstandig dierenarts? Dan meldt u zich voor de verlofperiode af bij het pensioenfonds. Na de verlofperiode meldt u zich weer aan.

samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u gaat trouwen of wordt geregistreerd partners

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden voor partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn pensioen

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan via Mijn pensioen

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Dit sluit u af bij een notaris. Meld uw partner aan in Mijn pensioen. Stuur daarnaast ook een kopie van uw samenlevingscontract naar ons.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering.

scheiden

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u in Nederland? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons door te geven. Wij krijgen automatisch bericht van uw gemeente.
 • Woont u samen en heeft u uw partner bij ons aangemeld? Dan moet u de beëindiging van uw samenwonen aan ons doorgeven. Dit doet u via Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door.

Mijn pensioen

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. U moet hiervoor gebruikmaken van het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets door te geven
Uw ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen dit voor u. We zetten het pensioen voor uw ex-partner apart. Uw eventuele nieuwe partner krijgt minder partnerpensioen.

Woonde u samen en had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner ook recht op partnerpensioen als u hem of haar bij ons aanmeldde. Informeer ons altijd als u uit elkaar gaat.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door
Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Laat het ons wél weten.

werkloos

Als u werkloos wordt

Stopt u met werken als dierenarts? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het partnerpensioen dat u tot dan opbouwde.

Het pensioen dat u opbouwde blijft voor u staan
U krijgt dit pensioen op uw pensioendatum. Ook uw partner en kinderen krijgen nog steeds een pensioen als u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u opbouwde tot u stopte met werken als dierenarts.

U moet zich bij ons afmelden
U betaalt geen pensioenpremie meer als u zich afmeldt. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Daarna ontvangt u van ons elke 5 jaar een overzicht van uw pensioen bij ons.

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen
Dit heet vrijwillige voortzetting.

 • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
 • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.

Bekijk eerst de voorwaarden voor vrijwillige pensioenopbouw hieronder bij 'Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen'. Vraag het aan via Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Misschien wilt u ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Overleg hierover met uw financieel adviseur.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, Mijn archief. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen

U kunt vrijwillig pensioen blijven opbouwen als u stopt met werken als dierenarts. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Dit zijn de voorwaarden

 • Nadat u stopt werken als dierenarts geeft u binnen 9 maanden aan dat u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten.
 • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen.
 • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
 • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.
 • U kunt tot uw 65e vrijwillig pensioen blijven opbouwen.
 • U bouwt geen pensioen op in een andere baan of onderneming.
 • U bent jonger dan 62 jaar. Maar niet als u nog werkt en inkomen heeft. Werkt u om medische redenen niet meer? Dan kunt u wel na uw 62e vrijwillig pensioen op blijven bouwen.
 • We baseren de premie op het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar.

U vraagt dit aan via Mijn pensioen. U kunt ook andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

Mijn pensioen

verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel of mail ons dan gerust via contact.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor al uw keuzes.

Let op
Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. Daarna is uw keuze definitief en kunt u dit niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.