logo Pensioen 123 laag 2 groen

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U werkt als dierenarts. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Werkte u eerder ergens anders, maar niet als dierenarts? En bouwde u toen pensioen op? Dan kunt u uw oude pensioen meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan via Mijn pensioen. Wij maken dan een berekening voor u. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. U leest meer bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Als u later een andere baan krijgt
Stopt u met werken als dierenarts en kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u bij ons opbouwde mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. . Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als dierenarts. U blijft dan pensioen bij ons pensioenfonds opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dan niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen later van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Of is de kans op verlaging bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Uw nieuwe pensioenfonds is verplicht om voor u een berekening te maken, als u daarom vraagt.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. Lees meer over onze financiële situatie.

Pensioen voor uzelf als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Ons pensioenfonds zorgt dan voor uw pensioenopbouw.

Er zijn wel voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen? Dit kan op deze voorwaarden:

 • U bent tenminste 25% arbeidsongeschikt.
 • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit blijkt uit een brief van een keuringsinstantie.
 • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daar betaalt u premie voor. Kijk bij Ziek of arbeidsongeschikt hoe u zich aanmeldt. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.
 • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering (AOV)) van minimaal het bruto wettelijk minimumloon. Lees meer over de inkomenseis bij Ziek of arbeidsongeschikt.
 • U vraagt dit bij ons aan binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Deze voorwaarden gelden voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. En betaalt u zelf de premie.

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Wij passen de opbouw van uw pensioen aan.

Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

ruilen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken als dierenarts? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. Uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor meer ouderdomspensioen voor uzelf. U kunt ook een deel van uw partnerpensioen ruilen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Dit geldt ook:

 • Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.
 • Heeft u geen partner bij uw pensionering? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 65e. Maar u kunt ook op een ander moment met pensioen gaan. Dat kan bij ons vanaf uw 60e.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. U kunt uw pensioen dan eerder laten ingaan. U krijgt wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. Ook bouwt u minder lang pensioen op.

 • Laat u uw pensioen méér dan 5 jaar voor uw AOW-datum ingaan? Dan mag u helemaal geen inkomsten meer hebben voor het deel van uw pensioen dat u eerder laat ingaan.
 • Is dat minder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum? Dan mag u geen inkomsten als dierenarts meer hebben voor het deel dat u eerder laat ingaan. U mag dan wel andere inkomsten hebben.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot uw 70e met pensioen gaan. U bouwt maximaal tot uw 65e pensioen op. U kunt uw pensioen alleen later laten ingaan als u nog werkt. Dat hoeft niet als dierenarts te zijn.

Dit geldt ook

 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 4 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 65e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner op Mijn pensioen. Of stuur uw verzoek naar ons via contact op de website. Wij maken graag een berekening voor u.

Mijn pensioen

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 65e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen dan in stappen in gaan.

U vraagt deeltijdpensioen aan via contact op de website. U blijft voor het andere deel werken. Over dat inkomen blijft u ook pensioen opbouwen (tot uw 65e).

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u.

hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u liever een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag 5 of 10 jaar duren.
 • Uw pensioen in de 2e periode is 75% van uw pensioen in de 1e periode.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • Deze keuze kan alleen als u helemaal met pensioen gaat.
 • De hoogte van het partner- en wezenpensioen verandert niet.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. Of stuur uw verzoek naar ons via contact. Wij maken graag een berekening voor u. U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.