logo Pensioen 123 laag 2 groen

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op als dierenarts. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw 65e als dierenarts blijft werken.
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling

Onze pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar betaalt u premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee in hetzelfde jaar meteen pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop.

opbouw

U bouwt pensioen op over een deel van uw beroepsinkomen

U bouwt elk jaar pensioen op. Maar niet over uw hele beroepsinkomen in dat jaar:
  • We trekken er eerst een bedrag af. U krijgt namelijk later ook al AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de pensioenopbouw. U bouwt daarom over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dat deel heet franchise. De franchise verandert elk jaar. In 2022 is dat € 15.021,- als u fulltime werkt.
  • Het beroepsinkomen dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Hierover betaalt u premie en bouwt u pensioen op.
  • U doet dit maximaal tot een beroepsinkomen van €61.975,- (in 2022).

Is uw beroepsinkomen hoger dan het maximum? Dan betaalt u over uw beroepsinkomen boven dit bedrag geen premie. Ook bouwt u daarover geen pensioen op. Voor dat deel kunt u zelf zorgen voor extra pensioenopbouw.

U betaalt geen belasting over de pensioenpremie

  • Werkt u als zelfstandig dierenarts? Dan mag u de premie als bedrijfskosten aftrekken van uw bruto omzet.
  • Werkt u in loondienst? Dan mag u uw pensioenpremie aftrekken voor de belasting (opgeven als negatief loon).

Geef uw beroepsinkomen elk jaar aan ons door
We gebruiken dit om uw pensioenpremie voor dat jaar te bepalen. U betaalt de premie per kwartaal.

pensioenpremie

Pensioenpremie

U betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen. De hoogte van uw pensioenpremie hangt af van uw leeftijd en uw beroepsinkomen. U vindt de premiepercentages hier. Werkt u in deeltijd? Dan telt ook uw deeltijdpercentage mee voor de berekening van uw pensioen. U betaalt dan minder premie. U bouwt ook minder pensioen op.

Kijk voor meer informatie over het beroepsinkomen, deeltijdpercentage en uw premie bij Premie betalen.