Gedragscode

In de gedragscode leest u hoe wij zorgen voor integriteit van het pensioenfonds en de bestuursleden. In de gedragscode staan regels om conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen te voorkomen.

Het bestuur van SPD zorgt ervoor dat het bestuur als geheel maar ook de bestuursleden afzonderlijk over voldoende kennis beschikken zodat zij aan hun verantwoordelijkheid als bestuurslid voldoen. Hiervoor is een geschiktheidsplan opgesteld. Waar nodig maakt het bestuur op structurele dan wel incidentele basis gebruik van externe adviseurs. SPD maakt op dit moment gebruik van adviseurs op het gebied van accountancy, actuariële ondersteuning en communicatie.