Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

  • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
    Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u bouwde in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit heet pensioenverdeling. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.
  • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
    Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Als u het pensioen wilt verdelen, meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is pensioenverdeling via ons pensioenfonds niet meer mogelijk, dan moet u dat onderling regelen.

Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds. Lees meer over Scheiden. Bespreek de financiële en fiscale gevolgen van deze afwijkende afspraken vooraf met uw eigen financieel adviseur.

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van scheiden. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.

U woonde samen
Een einde van de wettelijke samenwoning kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
Als u overlijdt, heeft uw ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt hierover samen ook andere afspraken hebben gemaakt.

De ex-partner waarmee u samenwoonde, heeft geen wettelijk recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen. Maar u en uw ex-partner kunnen er wel voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen volgens de regels die gelden voor gehuwden en geregistreerde partners. Het pensioenfonds werkt hier aan mee. Als u het pensioen wilt verdelen, moet u binnen 2 jaar na de beëindiging van de samenleving contact opnemen met het pensioenfonds. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds.

Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.