Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

  • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
    Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u bouwde in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit heet pensioenverdeling. U mag hier samen ook andere afspraken over maken.
  • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
    Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Als u het pensioen wilt verdelen, meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is pensioenverdeling via ons pensioenfonds niet meer mogelijk, dan moet u dat onderling regelen. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds. Bespreek de financiële- en fiscale gevolgen van deze afwijkende afspraken vooraf met uw eigen financieel adviseur.

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van scheiden. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.

U woonde samen
Een einde van de wettelijke samenwoning kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
Als u overlijdt, heeft uw ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt hierover samen ook andere afspraken hebben gemaakt.

De ex-partner waarmee u samenwoonde, heeft geen wettelijk recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen. Maar u en uw ex-partner kunnen er wel voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen volgens de regels die gelden voor gehuwden en geregistreerde partners. Het pensioenfonds werkt hier aan mee. Als u het pensioen wilt verdelen, moet u binnen 2 jaar na de beëindiging van de samenleving contact opnemen met het pensioenfonds. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds.

Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.