Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwt in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit heet pensioenverdeling.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Bespreek de financiële en fiscale gevolgen van deze afwijkende afspraken vooraf met uw eigen financieel adviseur.

Wat moet u doen?

U kiest voor pensioenverdeling
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van rijksoverheid.nl: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is pensioenverdeling via ons pensioenfonds niet meer mogelijk, dan moet u dat onderling regelen.

U maakt samen andere afspraken
Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Het pensioenfonds brengt voor het uitvoeren van de verdeling kosten in rekening. Na het verwerken van de pensioenverdeling krijgt uw ex-partner van ons een overzicht waarop alle pensioenbedragen voor uw ex-partner staan.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
    De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf af in Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van scheiden. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.