Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwt in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit heet pensioenverdeling.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan. Bespreek de financiële- en fiscale gevolgen van deze afwijkende afspraken vooraf met uw eigen financieel adviseur.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor pensioenverdeling
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is pensioenverdeling via ons pensioenfonds niet meer mogelijk, dan moet u dat onderling regelen.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Het pensioenfonds brengt voor het uitvoeren van de verdeling kosten in rekening. Na het verwerken van de pensioenverdeling krijgt uw ex-partner van ons een overzicht waarop alle pensioenbedragen voor uw ex-partner staan.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af in Mijn pensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van scheiden. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.