Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwt in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit heet pensioenverdeling.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan. Bespreek de financiële- en fiscale gevolgen van deze afwijkende afspraken vooraf met uw eigen financieel adviseur.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor pensioenverdeling
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is pensioenverdeling via ons pensioenfonds niet meer mogelijk, dan moet u dat onderling regelen.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Na het verwerken van de pensioenverdeling krijgt uw ex-partner van ons een overzicht waarop alle pensioenbedragen voor uw ex-partner staan. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af in Mijn pensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van scheiden. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen.